Từ khóa "Sẽ rà soát kỹ lưỡng để đề xuất lộ trình điều chỉnh giá điện phù hợp" :