Sớm có phương án đầu tư đường Vành đai 5 Hà Nội đoạn qua Bắc Giang

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bắc Giang về việc sớm xây dựng và hoàn thiện đường Vành đai 5 Hà Nội (đã có trong quy hoạch mạng lưới đường bộ năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050) để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng.

Theo Bộ GTVT, trong quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021, đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội có chiều dài khoảng 272 km (đoạn qua tỉnh Bắc Giang dài khoảng 48 km), quy mô cao tốc 6 làn xe, tiến trình đầu tư trước năm 2030.

Cơ quan này cho rằng, việc sớm đầu tư đưa vào khai thác đường Vành đai 5 nói chung, đoạn qua tỉnh Bắc Giang nói riêng là cần thiết để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang, từng bước hoàn thiện quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia và giao thông địa phương.

vanh-dai-1690943934.jpg
Phối cảnh đường Vành đai 4 Hà Nội. Ảnh minh họa

Bắc Giang nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư đường Vành đai 5 đoạn qua địa bàn

Tuy nhiên, do kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ GTVT được phân bổ hạn hẹp, ngoài điều chỉnh giảm phân bổ lại cho địa phương, nguồn lực còn lại tập trung cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, dự án hạ tầng giao thông chiến lược theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ nên chưa thể bố trí nguồn vốn để triển khai đầu tư đường Vành đai 5 nói chung trong giai đoạn 2021 - 2025.

Trong thời gian qua, thực hiện Quyết định số 561 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch chi tiết đường Vành đai 5, nhiều địa phương như: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Thái Bình, Thái Nguyên đã chủ động triển khai đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác một số đoạn tuyến trên đường Vành đai 5.

Đồng thời, tại Thông báo số 199/TB ngày 9/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu “Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cần rà soát kỹ, cân đối, bố trí vốn để hoàn thành dứt điểm, phát huy hiệu quả các dự án đang triển khai, bảo đảm yêu cầu đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, manh mún, chia cắt. Trên cơ sở rà soát kỹ các nguồn lực, khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn khác, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang nghiên cứu, đề xuất phương thức đầu tư phù hợp”.

Từ đây, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang sớm nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư đường Vành đai 5 đoạn qua địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Bắc Giang trong quá trình triển khai thực hiện.