Sở Công Thương Đắk Lắk phê duyệt 24 đề án khuyến công đợt I năm 2024

Sở Công Thương Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 38/QĐ-SCT phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương đợt I năm 2024 với số lượng 24 đề án cùng tổng kinh phí là 5,089 tỷ đồng.

Theo đó, Sở Công Thương giao Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (KC&TVPTDN) thực hiện kế hoạch này. Mục tiêu nhằm hỗ trợ, động viên, khuyến khích và tạo động lực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững. Đồng thời, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường năng lực cạnh tranh.

can-bo-so-cong-thuong-dak-lak-tu-van-ho-tro-cac-co-so-cong-nghiep-nong-thon-1713714734.jpg
Cán bộ Sở Công Thương Đắk Lắk tư vấn, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Hai nội dung chính của kế hoạch khuyến công là: Thứ nhất là tuyên truyền, phổ biến chính sách phát triển công nghiệp với 02 đề án: “Xuất bản bản tin công thương Đắk Lắk” và “Nâng cấp và duy trì hoạt động trang thông tin điện tử ngành Công Thương Đắk Lắk. Thứ hai là Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công qua 3 chương trình: “Khảo sát học tập kinh nghiệm công tác khuyến công và quản lý công nghiệp”; “Tập huấn nghiệp vụ khuyến công” và “Quản lý chung chương trình khuyến công”;

Thông qua các hoạt động tư vấn, tập huấn, đào tạo, hội thảo, Trung tâm KC&TVPTCN sẽ giúp nâng cao nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cũng như nhận thức về năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp. Ngoài ra, trung tâm còn hỗ trợ doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp nhận các công nghệ cũng như ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) trên địa bàn các huyện: Krông Búk, M’Đrắk, Krông Năng, Krông Bông, Ea Kar, Cư M’gar, Buôn Đôn và thị xã Buôn Hồ...

trung-tam-khuyen-cong-va-tu-van-phat-trien-cong-nghiep-kiem-tra-de-an-khuyen-cong-tai-xa-ea-le-huyen-ea-sup-1713714627.jpg
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp kiểm tra đề án khuyến công tại xã Ea Lê (huyện Ea Súp).

Đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), Trung tâm sẽ hỗ trợ thuê tư vấn và phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn. Hình thức hỗ trợ cụ thể là tổ chức tham gia hội chợ triển lãm, cho các cơ sở công nghiệp nông thôn và tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực.

Mục tiêu của Kế hoạch khuyến công địa phương đợt 1 năm 2024 nhằm tạo điều kiện giới thiệu quảng bá sản phẩm tại các hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh. Đối tượng là các cơ sở CN-TTCN trên địa bàn tỉnh và các cơ sở có sản phẩm đạt giải bình chọn CNNT tiêu biểu.

Bên cạnh đó, kế hoạch còn hướng tới việc hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm CNNT và đầu tư xây dựng phòng trưng bày sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh./.

Kiến Giang