Sản xuất thuốc vi phạm chất lượng Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam bị xử phạt 70 triệu đồng 

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính số 140/QĐ-XPHC đối với Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam (mã số doanh nghiệp: 0310589314) số tiền 70 triệu đồng do sản xuất thuốc vi phạm chất lượng mức độ 2. 

Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại: Số 19 đường 18, khu phố 3, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam đã vi phạm hành chính: Sản xuất thuốc vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật đối với với thuốc Npluvico, số Giấy đăng ký lưu hành VD-21622-14, số lô 2004, ngày sản xuất 12/5/2022, hạn dùng 12/5/2025.

1-1677908664.jpg
Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam bị xử phạt 70 triệu đồng do sản xuất thuốc vi phạm chất lượng

Cục Quản lý Dược quyết định xử phạt Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam số tiền 70 triệu đồng. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy toàn bộ số thuốc vi phạm chất lượng (lô thuốc Npluvico, số Giấy đăng ký lưu hành VD-21622-14, số lô 2004, ngày sản xuất 12/5/2022, hạn dùng 12/5/2025).

Công ty cổ phần dược Nature Việt Nam phải tiến hành thu hồi số thuốc vi phạm chất lượng, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định.

Liên quan đến vấn đề này, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ban hành quyết định xử phạt hành chính số 141/QĐ-XPHC đối với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Đông Dương (mã số doanh nghiệp: 0108687814) số tiền 80 triệu đồng do không thực hiện kê khai giá thuốc trước khi lưu hành trên thị trường./.

Anh Thư