Lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 4.775 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023

Theo Sacombank, kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 4.755 tỷ, tăng 63,5% so cùng kỳ, đạt 50,1% KH Đại hội đồng cổ đông giao. Tổng tài sản của Sacombank đạt hơn 622 ngàn tỷ, tăng hơn 5% so đầu năm, trong đó tài sản có sinh lời tăng 7,5%. Tổng huy động đạt hơn 549 ngàn tỷ, tăng gần 6%; trong đó, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng hơn 10%.

Ngân hàng cũng tích cực triển khai các gói cho vay ưu đãi với quy mô hơn 25 ngàn tỷ đồng nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, nhờ đó dư nợ tín dụng đạt hơn 460 ngàn tỷ, tăng gần 5%.

Tổng thu nhập thuần đạt hơn 13.500 tỷ, tăng hơn 20% so cùng kỳ năm trước. Chi phí hoạt động được kiểm soát dưới tiến độ theo kế hoạch. Theo đó, tỷ lệ CIR đạt 47,8%, giảm 0,6% so cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước trích lập chi phí Đề án đạt gần 6.300 tỷ, tạo điều kiện trích lập ròng hơn 1.500 tỷ dự phòng VAMC. Các chỉ số sinh lời tiếp tục được cải thiện tích cực, ROA và ROE lần lượt đạt 1,26% và 19,03%, tăng 0,35% và 5,2% so với năm trước.

anh-sacombank-1690850517.jpg
Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2023 của Sacombank tăng trưởng 63,5% so với cùng kỳ.

Công tác thu hồi, xử lý nợ xấu tiếp tục được đẩy mạnh với số thu gần 2.700 tỷ nợ gốc và lãi tồn đọng, nâng tổng mức thu hồi xử lý lũy kế từ khi triển khai Đề án lên gần 90 ngàn tỷ. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng được kiểm soát dưới 2% và các tỷ lệ an toàn hoạt động luôn được kiểm soát chặt chẽ dưới mục tiêu điều hành.

Bám sát định hướng chiến lược “Tăng tốc chuyển đổi số - Xây dựng hệ sinh thái kinh doanh”, Sacombank tiếp tục triển khai các dự án số hóa toàn diện, thiết lập nền tảng tự động hóa kinh doanh số, nâng cấp hạ tầng trung tâm dữ liệu, mở rộng mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ và thanh toán không tiền mặt, ra mắt website mới và các sản phẩm dịch vụ đột phá, đa năng đa tiện ích.

Theo lãnh đạo Sacombank khẳng định: “Thời gian tới, Sacombank sẽ tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến trình tái cơ cấu, quyết liệt triển khai các giải pháp để xử lý nợ xấu và tài sản tồn đọng; hoàn thiện dự án Ngân hàng hợp kênh (Omnichanel), tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công cụ lưu trữ, tiếp nhận và xử lý quy trình tự động; triển khai Basel III và nâng cao năng lực hệ thống quản trị rủi ro; nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng cho khách hàng; nâng cao năng suất lao động và tập trung mọi nguồn lực nhằm tạo bước đột phá trong kinh doanh".

Bên cạnh đó, mục tiêu năm 2023 của Sacombank là cải tiến công nghệ EKYC - tiến tới kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, đối chiếu đặc điểm sinh trắc học của khách hàng với dữ liệu sinh trắc học công dân nhằm mang đến trải nghiệm liền mạch.

Ngân hàng cũng tăng tốc triển khai nền tảng Ngân hàng hợp kênh (OmniChannel) để phục vụ khách hàng đa kênh, đa địa điểm và quản lý tập trung; triển khai phê duyệt tín dụng tự động 100% cho tất cả khách hàng; hoàn thiện và đưa vào sử dụng máy giao dịch tự động STM...

Quốc Cường