Rừng xanh hơn nhờ phát huy hiệu quả của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

Trong năm qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Nông đã phát huy hiệu quả trong hoạt động, thực hiện nhiều chương trình trồng cây và góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường.

Cụ thể, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) tỉnh Đắk Nông đã thu được hơn 98 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trong năm 2023 - đạt 96% kế hoạch; ước thực hiện năm 2023 là hơn 103 tỷ đồng đạt 115% kế hoạch. Tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng đã giải ngân hơn 105 tỷ đồng (gồm cả kinh phí thanh toán cho các đơn vị năm 2022) - 118% kế hoạch. Tổng diện tích rừng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2023 là 141.032,85ha.

trong-nhung-nam-qua-quy-bvptr-dak-nong-luon-thuc-hien-tot-cong-tac-thu-chi-tien-dvmtr-1712962756.jpg
Trong những năm qua, Quỹ BV&PTR Đắk Nông luôn thực hiện tốt công tác thu chi tiền DVMTR.

Hiện nay, Quỹ BV&PTR đang tiến hành chi trả theo 5 đơn giá cho bên cung ứng DVMTR. Trong đó, đơn giá chi trả thấp nhất là 647.933 đồng/1ha và đơn giá chi trả cao nhất lên đến 950.000 đồng/ha. Các đối tượng chủ rừng được giải ngân từ quỹ này gồm: UBND cấp xã; hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bon.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ và phát triển rừng, trong thời gian qua Quỹ BV&PTR Đắk Nông đã chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ, phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ rừng đến người dân, cộng đồng dân cư. Ngoài ra, thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng đúng mục đích, hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng…nên đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Song song đó, Quỹ BV&PTR còn quan tâm đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng. Về mặt hoạt động, các hình thức, biện pháp tuyên truyền đã được triển khai phù hợp, rộng khắp và hiệu quả với từng nhóm đối tượng tại địa phương.

can-bo-va-cac-ho-dan-duoc-nhan-khoan-cung-di-kiem-tra-rung-1712962794.jpg
Cán bộ và các hộ dân được nhận khoán cùng đi kiểm tra rừng

Đáng chú ý, Quỹ BV&PTR đã kịp thời xây dựng bản đồ chi trả DVMTR để làm cơ sở thanh toán tiền DVMTR hàng năm theo quy định. Kế đến là chỉ đạo và triển khai linh hoạt, các quy định của pháp luật trong việc thực hiện công tác thu chi tiền DVMTR. Đối với các cấp có thẩm quyền, Quỹ BV&PTR cũng chủ động tham mưu có trách nhiệm để ban hành kịp thời các quyết định về thu chi và sử dụng nguồn tiền DVMTR một cách chính xác và hợp lý.

Trong năm 2023, đơn vị quản lý Quỹ BV&PTR đã tổ chức kiểm tra hình quản lý, sử dụng tiền DVMTR tại các đơn vị chủ rừng, cụ thể 21/24 đơn vị là UBND cấp xã, cộng đồng thôn, bon, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế. Đơn vị còn tình hình thực hiện chi trả tiền DVMTR đối với 13/13 đơn vị khác và đôn đốc tiến độ nộp chi phí dự phòng trên địa bàn tỉnh.

cong-tac-chi-tra-dvmtr-da-mang-lai-nhung-tac-dong-va-chuyen-bien-tich-cuc-cho-cong-tac-quan-ly-bao-ve-rung-1712962832.jpg
Công tác chi trả DVMTR đã mang lại những tác động và chuyển biến tích cực cho công tác quản lý bảo vệ rừng.

Công tác chi trả DVMTR hợp lý, kịp thời, chính xác đã mang lại những tác động và chuyển biến tích cực cho công tác quản lý bảo vệ rừng. Điều đó góp phần tạo sinh kế cho người dân sống gần rừng, giảm tỷ lệ hộ nghèo và nâng cao đời sống. Chế độ an sinh xã hội các địa bàn dân cư, nhất là các khu vực nông thôn miền núi, khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vì thể được đảm bảo tốt hơn.

Trong năm 2024, tỉnh Đắk Nông dự kiến tổng số thu tiền DVMTR từ các cơ sở sản xuất thủy điện; cơ sở sản xuất - cung ứng nước sạch; cơ sở sản xuất công nghiệp là hơn 108 tỷ đồng. Trong đó, thu ủy thác qua Quỹ BV&PTR Việt Nam gần 71 tỷ đồng; từ cơ sở sản xuất thủy điện hơn 66 tỷ đồng; từ cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch hơn 4,5 tỷ đồng; thu ủy thác qua Quỹ BV&PTR tỉnh gần 38 tỷ đồng…

doan-vien-thanh-nien-quy-bv-ptr-tinh-cung-cac-don-vi-tham-gia-trong-cay-tai-don-bien-phong-dak-dang-tuy-duc-1712962867.jpg
Đoàn viên thanh niên Quỹ BV&PTR tỉnh cùng các đơn vị tham gia trồng cây tại Đồn Biên phòng Đắk Dang (Tuy Đức)

Năm 2023 cũng đánh dấu việc Quỹ BV&PTR tỉnh Đắk Nông chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí ở địa phương, Trung ương thực hiện các nội dung tuyên truyền về chi trả DVMTR và trồng rừng thay thế. Đơn vị thường xuyên đăng tải các tin, bài trên trang thông tin điện tử của Quỹ BV&PTR, Sở NN&PTNT tỉnh…

Những nỗ lực của Quỹ BV&PTR tỉnh Đắk Nông trong công tác chi trả DVMTR cũng như tuyên truyền và trồng rừng… đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường cho đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh./.

Kiến Giang