Quy hoạch thành phố Tuy Hòa là đô thị hạt nhân của tỉnh Phú Yên

Tỉnh Phú Yên quy hoạch thành phố (TP.) Tuy Hòa là đô thị hạt nhân, trung tâm động lực của tỉnh.

Tỉnh Phú Yên vừa họp Hội đồng thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Tuy Hòa và khu vực phụ cận tỉnh Phú Yên đến năm 2040.

Đồ án này do đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng) trình bày. Theo đó, Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Tuy Hòa bao gồm khu vực TP. Tuy Hòa với 12 phường nội thị và 4 xã ngoại thị. Vùng phụ cận đô thị gồm khu vực xã An Mỹ, An Chấn (huyện Tuy An), khu vực Hòa An (huyện Phú Hòa), khu vực Hòa Thành (huyện Tây Hòa).

dai-lo-hung-vuong-tuy-hoa-phu-yen-1656839667.jpg

Tổng diện tích lập quy hoạch hơn 17.195ha, trong đó đất xây dựng đô thị 8.860ha. Vùng phụ cận đô thị gồm khu vực xã An Mỹ, An Chấn ( huyện Tuy An), khu vực Hòa An (huyện Phú Hòa), khu vực Hòa Thành ( huyện Tây Hòa). Theo quy hoạch điều chỉnh, định hướng phát triển không gian toàn đô thị hình thành 7 phân khu đặc trưng gồm: Khu vực đô thị hiện hữu; Khu đô thị Nam Tuy Hòa; Khu đô thị Nam Sông Ba; Khu đô thị Bắc sông Ba; Khu đô thị dịch vụ du lịch văn hóa núi Chóp chài; Khu đô thị mới Bắc Tuy Hòa; Khu nông nghiệp công nghệ cao Hòa Kiến.

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng thẩm định cơ bản thống nhất với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP. Tuy Hòa và khu vực phụ cận tỉnh Phú Yên đến năm 2040 do đơn vị tư vấn là Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng) trình bày. Các ý kiến đánh giá Đồ án này được nghiên cứu bài bản các bước theo đúng quy định; mô tả đầy đủ các khu đô thị phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay, các phân khu thể hiện rõ ràng, mở rộng không gian phát triển cho thành phố. Đồng thời, góp ý thêm các nội dung của quy hoạch để làm rõ hơn về định hướng phát triển các phân khu, phát triển kinh tế đô thị thành phố, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo nên bản sắc riêng cho thành phố Tuy Hòa.

Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Phú Yên đến năm 2025 đã được phê duyệt; xây dựng TP. Tuy Hòa là đô thị hạt nhân, trung tâm động lực tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã gợi mở thêm một số vấn đề liên quan đến các dịch vụ gắn với quy hoạch biển, giao thông, đê điều, không gian xanh... Ông Trần Hữu Thế cũng đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu, cập nhật thêm vào quy hoạch để khai thác tốt nhất tiềm năng, giảm tác động của biến đổi khí hậu, có giải pháp xây dựng bản sắc cho đô thị Tuy Hòa.

Anh Vân (t/h)