Quỹ đầu tư Mỹ cam kết rót tối thiểu 200 triệu USD vào Masan

Bain Capital, quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới với tổng tài sản quản lý xấp xỉ 180 tỷ USD đã đồng ý đầu tư ít nhất 200 triệu USD bằng vốn cổ phần vào Masan Group với giá trị mỗi cổ phần là 85.000 đồng.
masan-1696234731.jpeg
Masan sẽ chào bán riêng lẻ tối đa 143,08 triệu cổ phần, tương đương 10% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty với giá 85.000 đồng/cổ phần - Ảnh minh họa.

Ngày 2/10, Công ty CP Tập đoàn Masan (mã MSN) công bố, Bain Capital, quỹ đầu tư tư nhân hàng đầu thế giới với tổng tài sản quản lý xấp xỉ 180 tỷ USD đã đồng ý đầu tư ít nhất 200 triệu USD bằng vốn cổ phần vào Masan Group với giá trị mỗi cổ phần là 85.000 đồng.

Giao dịch này là khoản đầu tư vốn cổ phần dưới hình thức Cổ phần ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi (Convertible Dividend Preference Share- CDPS) được phát hành với giá 85.000 VND/cổ phần và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông với tỷ lệ 1:1.

Mức cổ tức cố định của mỗi CDPS là 0% trong vòng 5 năm đầu tiên kể từ ngày phát hành. Kể từ sau năm thứ 6 trở đi, mức cổ tức cố định của mỗi CDPS lên đến 10%/năm. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định tỷ lệ chia cổ tức cố định cụ thể và thời điểm thanh toán.

Ngoài cổ tức cố định, mỗi CDPS sẽ được nhận cổ tức với mức bằng với cổ tức chia cho mỗi cổ phần phổ thông (nếu có).

Vào năm thứ 10 kể từ ngày phát hành, các CDPS đang lưu hành sẽ bắt buộc chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Masan Group.

Thông cáo của Masan cũng cho biết, các nhà đầu tư khác đang mong muốn đàm phán với Masan, và tùy theo nhu cầu sử dụng vốn của công ty cũng như điều kiện thị trường, Masan có thể tăng mức đầu tư lên đến 500 triệu USD.

Số tiền thu được từ giao dịch này sẽ được dùng để nâng cao vị thế tài chính và tối ưu hóa bảng cân đối kế toán của Masan. Đây là dự án đầu tư đầu tiên của Bain Capital vào Việt Nam.

Masan kỳ vọng giao dịch sẽ hoàn tất trong năm 2023 và sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp vốn cổ phần chiến lược khác, trong đó bao gồm giảm bớt tỷ trọng trong các mảng kinh doanh không cốt lõi, gia tăng thanh khoản và đạt được tỷ lệ Nợ ròng trên EBITDA bền vững dưới mức 3,5x một cách ổn định lâu dài.

Cũng trong ngày 2/10, Masan công bố nghị quyết của HĐQT thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng chào bán cổ phần với BCC Meerkat, LLC - một quỹ thành viên thuộc Bain Capital.

Theo đó, BCC Meerkat, LLC sẽ mua một lượng cổ phần ưu đãi cổ tức có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông do Masan phát hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 218 ngày 24/4/2023 (NQ 218).

Trước đó, ngày 1/10, HĐQT của Masan đã thông qua nghị quyết về việc triển khai phương án chào bán cổ phần mới và phương án sử dụng vốn theo điều 12 của NQ 218.

Cụ thể, Masan sẽ chào bán riêng lẻ tối đa 143,08 triệu cổ phần, tương đương 10% tổng số cổ phần đang lưu hành của công ty với giá 85.000 đồng/cổ phần, cao hơn 11% so với thị giá cổ phiếu MSN chốt phiên 29/9 là 76.300 đồng/cổ phần. Theo báo cáo tài chính hợp nhất 2022 đã được kiểm toán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần MSN là 18.369 đồng/cổ phần.

Như vậy, nếu chào bán riêng lẻ thành công, Masan có thể thu về 12.162 tỷ đồng, tương đương khoảng 500 triệu USD.

Số tiền này sẽ dùng cho các mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của công ty; và/hoặc đầu tư góp vốn vào các công ty con; và/hoặc nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động; và/hoặc tối ưu hóa bảng cân đối kế toán; và/hoặc cho các hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp; và/hoặc tăng sở hữu tại các công ty con,...

Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2023 hoặc cho đến trước ĐHĐCĐ thường niên 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Trong danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán này, BCC Meerkat LLC sẽ mua 60 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 4,02% vốn sau chào bán, giá trị khoảng 5.100 tỷ đồng (khoảng 200 triệu USD).

Hoàng Hà