Quảng Nam:

Thoát nghèo từ chương trình “Cán bộ, đảng viên đồng hành cùng hộ nghèo”

Sáng ngày 19/4, UBND huyện Bắc Trà My, Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả triển khai chương trình “Cán bộ, đảng viên huyện Bắc Trà My đồng hành cùng hộ nghèo” giai đoạn 2021 - 2023.

Thực hiện chương trình “Cán bộ, đảng viên huyện Bắc Trà My đồng hành cùng hộ nghèo” do Huyện ủy Bắc Trà My phát động, 3 năm qua có 86 cơ quan, đơn vị tại địa phương đồng hành giúp đỡ 111 hộ nghèo; đến nay có 49 hộ đã thoát nghèo.

btm-1713535950.jpg
Lãnh đạo huyện Bắc Trà My khen thưởng 3 tập thể thực hiện tốt “Cán bộ, đảng viên huyện Bắc Trà My đồng hành cùng hộ nghèo”.

Các cơ quan, đơn vị đã cử cán bộ đến từng hộ gia đình thăm hỏi, động viên và tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo đói; từ đó tham mưu cấp ủy và chính quyền xây dựng phương án đồng hành phù hợp với thực tế từng hộ nghèo.

Một số cơ quan, đơn vị thực hiện nhiều giải pháp như hỗ trợ ban đầu cho hộ nghèo về vật chất, truyền đạt kinh nghiệm, hướng dẫn thực hành tiết kiệm, phương pháp tổ chức lao động sản xuất… Đồng thời thường xuyên thăm hỏi, động viên gia đình hộ nghèo trong các dịp lễ, tết.

Các địa phương, đơn vị còn lồng ghép các chương trình, dự án khác hỗ trợ với kinh phí gần 1 tỷ đồng để hộ nghèo có động lực phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Dịp này, UBND huyện Bắc Trà My khen thưởng 3 tập thể thực hiện tốt chương trình “Cán bộ, đảng viên huyện Bắc Trà My đồng hành cùng hộ nghèo” thời gian qua./.

Nguyễn Thuyết