Quảng Bình chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án thủy điện La Trọng

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ra Quyết định số 2230/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng của huyện Minh Hóa sang mục đích, để thực hiện Dự án thủy điện La Trọng.

Cụ thể, Dự án thủy điện La Trọng có diện tích thực hiện 142,20973 ha, trong đó diện tích phê duyệt kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 57,29616 ha, gồm: Rừng tự nhiên thuộc quy hoạch phòng hộ 3,28827 ha; rừng tự nhiên thuộc quy hoạch sản xuất 54,00789 ha.

screenshot-20230810-181602-chrome-1691666523.jpg
Dự án thủy điện La Trọng thuộc huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Nay UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo kế hoạch được phê duyệt. Chủ đầu tư được phê duyệt kế hoạch chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế và chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật./.

Xuân Hiển