Novaland bị Ủy ban chứng nhà nước phạt tiền

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) do không bố thông tin đúng thời hạn.
anh-novaland-1697265515.jpg
Tập đoàn Novaland bị Ủy ban chứng nhà nước xử phạt - Ảnh minh hoạ.

Trong đó, Novaland bị phạt tiền 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của HoSE các tài liệu gồm báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán riêng và kiểm toán hợp nhất năm 2022.

Bên cạnh đó, công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021; CBTT về kết quả chào bán trái phiếu và CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn với mã trái phiếu NVLH2123013; CBTT về kết quả chào bán trái phiếu mã NVLH2123014; CBTT về kết quả mua lại trái phiếu mã NVLH2124002).

Ngoài ra, Novalnd còn bị phạt 85 triệu đồng đối với hành vi thực hiện phân phối chứng khoán riêng lẻ không đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, công ty hoàn thành việc phân phối trái phiếu quá thời hạn 90 ngày kể từ ngày CBTT trước đợt chào bán trái phiếu mã NVLH2123003, NVLH2124002 và mã NVLH2224006.

Vừa qua, Hội đồng quản trị chấp thuận việc Novaland mua lại trái phiếu trước hạn theo cơ chế tự động, theo các điều khoản và điều kiện của trái phiếu đã phát hành.

Theo đó, hai lô trái phiếu Novaland dự định mua lại là NVLH2232001 có tổng giá trị 5.543 tỷ đồng với mức lãi suất 10%/năm và NVLH2232002 có tổng giá trị 231 tỷ đồng với lãi suất 8%/năm. Trong đó, NVL dự kiến mua lại 2.252 tỷ đồng trái phiếu của lô đầu tiên và 94 tỷ đồng của lô thứ hai, tương ứng quy mô hơn 40% tổng giá trị lưu hành mỗi lô trái phiếu.

Uyên Nhi