Nghệ An triển khai Đề án sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi vụ Xuân năm 2024

Vừa qua, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án tổ chức sản xuất trồng trọt vụ Xuân năm 2024 và công tác phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh động vật 2 tháng cuối năm 2023.
img-6529-1701179182.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Vụ Xuân năm 2024 dự đoán sẽ có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến bất thường của thời tiết khí hậu cực đoan; sự phát sinh của các đối tượng sâu bệnh hại; khó khăn trong lưu thông, tiêu thụ sản phẩm… Vì vậy, sản xuất vụ Xuân 2024 cần xây dựng kế hoạch, bố trí cơ cấu cây trồng, cơ cấu giống và thời vụ hợp lý, phù hợp với điều kiện cụ thể từng vùng. Linh động, quyết liệt và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tập trung chỉ đạo sản xuất; khai thác tối đa và phát huy cao mọi nguồn lực để vụ Xuân 2024 đạt mức cao nhất về diện tích, năng suất, sản lượng, đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả cao; Đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản trên các sàn thương mại điện tử để ổn định, thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ. Mục tiêu phấn đấu về sản lượng lương thực năm 2024 khoảng 1,2 triệu tấn. Trong đó, vụ Đông và vụ Hè Thu – mùa năm 2024 phải đối mặt với nhiều khó khăn như thời tiết, sâu bệnh, năng suất thấp. Do đó, vụ Xuân năm 2024 phấn đấu đạt trên 703 nghìn tấn lương thực.

Đối với chăn nuôi, mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tuy nhiên ngành chăn nuôi vẫn đạt mức tăng trưởng khá về tổng đàn, tổng sản phẩm. Đến điểm tháng 11 năm 2023 (số liệu của Cục thống kê Nghệ An) tổng đàn trâu, bò 800.460 con, tăng 3,12% so với cùng kỳ; Tổng đàn lợn 988.625 con, tăng 3,35% so với cùng kỳ; Tổng đàn gia cầm 32.618 nghìn con, tăng 7,82% so với cùng kỳ. Ước thực hiện cả năm 2023, tổng đàn trâu bò 805 nghìn con, tổng đàn lợn 1.050 nghìn con, tổng đàn gia cầm 35 triệu con; Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng 10 tháng năm 2023 đạt 238 nghìn tấn tăng 3,36% so với cùng kỳ, sản lượng sữa 240 nghìn tấn. Dự kiến cả năm 2023 sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 285 nghìn tấn/kế hoạch 285 nghìn tấn, sản lượng sữa tươi 280 nghìn tấn/kế hoạch 265 nghìn tấn.

Để công tác phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh thời gian tới được thực hiện đồng bộ, góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà, Hội nghị đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ như: Tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng chống đói rét và dịch bệnh trên đàn vật nuôi vụ Đông Xuân năm 2023-2024 nhằm hạn chế thiệt hại do đói rét, dịch bệnh gây ra trên đàn vật nuôi; Căn cứ quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh để thu hút các nhà đầu tư xây dựng các trang trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ, chế biến sản phẩm chăn nuôi. Phát triển các mô hình chăn nuôi có hiệu quả phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; kiểm tra, giám sát, thu gom, tiêu hủy xác động vật ngoài môi trường. Tuyên truyền người dân chủ động phòng bệnh, không giấu dịch, không bán chạy, không giết mổ, không vứt xác động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh ra môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Khẩn trương rà soát, tiêm bổ sung vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi (đẩy mạnh việc tiêm phòng vắc xin DTLCP cho đàn lợn thịt) đảm bảo đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm; Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ, vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật; đặc biệt tổ chức ngăn chặn các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép, nhập lậu...

Quốc Cường