Ngành Thuế phấn đấu thu ngân sách đạt cao nhất theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính

Chặng nước rút cuối năm 2023, toàn ngành Thuế tập trung, nỗ lực trong công tác quản lý thu, phấn đấu thu đạt cao nhất theo chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế đã thành lập Đoàn công tác chỉ đạo thu tại Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
thue-1701871620.jpg
Ảnh minh họa

Theo thông tin Tổng cục Thuế cho biết, nhằm tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao nhất, Tổng cục Thuế đã thành lập Đoàn công tác chỉ đạo thu tại Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng thời, toàn ngành đã và đang tập trung hết sức vào thu ngân sách, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu, chống thất thu gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra; công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ; công tác hoàn thuế; triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành.

Tổng thu NSNN lũy kế 11 tháng năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý đạt 1.336.002 tỷ đồng, bằng 96,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: Thu từ dầu thô ước đạt 56.544 tỷ đồng, bằng 80% so với cùng kỳ năm 2022; Thu nội địa ước đạt 1.279.458 tỷ đồng, bằng 97,6% so với cùng kỳ năm 2022. Thu thuế, phí nội địa ước đạt 1.023.817 tỷ đồng, bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Triển khai các chính sách về thuế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh

Trong 11 tháng năm 2023, Chính phủ đã ban hành theo thẩm quyền và trình các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế cho doanh nghiệp và người dân với tổng số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn, miễn, giảm là khoảng 165.026 tỷ đồng, trong đó: số tiền thuế, tiền thuê đất thuộc diện được gia hạn khoảng 106.946 tỷ đồng; số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm khoảng 58.080 tỷ đồng.

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT

Tính đến ngày 30/11/2023, Cơ quan thuế đã ban hành 16.778 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 127.783 tỷ đồng, bằng 68,7% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội thông qua, bằng 93% so với cùng kỳ năm 2022.

Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra

Đến hết tháng 11 năm 2023, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 62.343 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 85,5% kế hoạch năm 2023 và bằng 96,9% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 581.367 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 87,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 57.937 tỷ đồng bằng 97,3% so với cùng kỳ năm 2022.
Lũy kế 11 tháng đầu năm ước thu nợ đạt 42.312 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nợ ngành thuế quản lý ước tính đến cuối tháng 11 là 163.591 tỷ đồng, tăng 2,6% so với thời điểm ngày 31/10/2023, tăng 10,7% so với thời điểm ngày 31/12/2022. Tính đến cuối tháng 11/2023, tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên tổng dự toán thu năm 2023 là 8,3%./.

Vô Thường