Nam Định đặt mục tiêu thu hút đầu tư trên 80.000 tỷ đồng

Tỉnh Nam Định đang thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư để phấn đấu đến năm 2025, tổng vốn thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt trên 80.000 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng cho biết, năm 2021, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 75 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 73.910 tỷ đồng và hơn 62 triệu USD. Theo đó, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 50 dự án ; điều chỉnh tăng vốn 25 dự án.

Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá Nam Định là một trong 7 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính cấp độ 4 cao của cả nước...Tuy nhiên thực tế cho thấy, chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thu hút đầu tư trong nước vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Việc quy hoạch, xúc tiến đầu tư hiệu quả chưa cao; việc thực hiện các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đất đai, đầu tư còn chậm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị thông tin, để tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất thu hút đầu tư, đón các doanh nghiệp lớn vào sản xuất, kinh doanh, tháng 6/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đã ban hành Nghị quyết số 04 về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025.

Nghị quyết này hướng đến mục tiêu đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy các cấp, ngành, địa phương trong công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư.

Nam Định phấn đấu đến năm 2025, chỉ số cải cách thủ tục hành chính và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh thuộc nhóm khá trên bảng xếp hạng của cả nước. Giai đoạn 2021-2025, tổng vốn thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đạt trên 80.000 tỷ đồng; trong đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 2 tỷ USD, đầu tư trong nước đạt trên 30.000 tỷ đồng.

1640233502845-d320b3e41ea6f7f8aeb7-1640235867.jpeg
Nam Định đặt mục tiêu thu hút đầu tư trên 80.000 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đúng quy định, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, sớm hoàn quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng tích hợp các ngành, đảm bảo tính kết nối đồng bộ, thống nhất với quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia.

Đặc biệt, tỉnh huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng một số khu, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất kinh doanh; sớm lấp đầy Khu Công nghiệp dệt may Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng).

Đồng thời, hoàn thành đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp Mỹ Thuận (huyện Mỹ Lộc); mở rộng Khu Công nghiệp Bảo Minh (huyện Vụ Bản); triển khai các thủ tục xây dựng đề án thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ (huyện Hải Hậu) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; từng bước xây dựng không gian kinh tế liên kết khu vực biển các huyện: Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy.

Nam Định thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trên mọi lĩnh vực, nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh như: đầu tư, đất đai, xây dựng, đê điều, bảo vệ môi trường; đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính...

Cùng đó, tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận thông tin về quy hoạch, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý về dự án đầu tư./.