Mở rộng Đô thị Phủ Diễn sẽ tạo tiền để để Diễn Châu trở thành thị xã trước năm 2030

UBND tỉnh Nghệ An vừa có quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Phủ Diễn mở rộng, tỷ lệ 1/10.000, huyện Diễn Châu. Đô thị Phủ Diễn sẽ là đô thị dịch vụ thương mại, công nghiệp, du lịch sinh thái biển có kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2025, làm tiền đề để Diễn Châu lên thị xã trước năm 2030.
img-7755-1720669417.JPG
Thị trấn Diễn Châu sẽ là trung tâm Đô thị Phủ Diễn sau khi được mở rộng.

Theo đó, Đô thị Phủ Diễn mở rộng được quy hoạch là đô thị dịch vụ nằm ở vị trí trung tâm huyện Diễn Châu; với chức năng là trung tâm về kinh tế - văn hóa, thương mại, du lịch sinh thái biển và du lịch văn hóa, lịch sử; là khu vực vùng lõi trung tâm đô thị khi hình thành thị xã Diễn Châu với các chức năng hành chính, dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ công nghiệp.

Đây cũng là đầu mối giao thông kết nối hành lang kinh tế các huyện Tây Bắc với các huyện ven biển và thành phố Vinh theo hai trục Bắc Nam (Quốc lộ 1; đường sắt Bắc Nam; có liên hệ tuyến cao tốc Bắc - Nam) và Đông Tây (Quốc lộ 7). Đồ án quy hoạch chung đô thị Phủ Diễn mở rộng được lập trên phạm vi 3.800ha, với niên độ quy hoạch đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (giai đoạn đầu đến năm 2030).

Đô thị Phủ Diễn mở rộng đã đạt quy mô dân số khoảng 75.000 người vào năm 2022 và đến năm 2040 đạt khoảng 98.000 người. Đồ án quy hoạch thể hiện rõ phương án sắp xếp đơn vị hành chính và định hướng tổ chức, phát triển không gian đô thị. Trong đó, 4/8 đơn vị hành chính thuộc quy hoạch dự kiến sẽ được sáp nhập gồm: Sáp nhập xã Diễn Thành và thị trấn Diễn Châu; sáp nhập xã Diễn Ngọc và xã Diễn Bích để hình thành 2 đơn vị hành chính cấp xã mới. Các xã Diễn Kỷ, Diễn Hoa, Diễn Phúc, Diễn Tân vẫn giữ nguyên. 6 đơn vị hành chính sau sắp xếp thuộc quy hoạch tiến tới sẽ được nâng lên thành phường.

img-7756-1720669409.JPG
Diễn Châu có nhiều lợi thế phát triển khi có tuyến đường QL 1A và QL7 đi qua.

Đồ án quy hoạch được lập với mục tiêu nhằm cụ thể hóa định hướng Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia; Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và định hướng quy hoạch xây dựng vùng huyện Diễn Châu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt. Đồng thời khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của khu vực trung tâm huyện Diễn Châu nhằm phát triển đô thị Phủ Diễn theo hướng bền vững, phù hợp với yêu cầu tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu góp phần vào sự phát triển bền vững của huyện Diễn Châu nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung./.

Quốc Cường