Lạc Dương thẩm định Dự án Nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch

Khu vực dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch canh nông Thảo Nguyên tại xã Lát, huyện Lạc Dương có không gian cảnh quan giúp tăng tính gắn kết và trải nghiệm cho du khách.

Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng huyện Lạc Dương vừa thống nhất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch canh nông Thảo Nguyên tại xã Lát.

Theo đó, khu vực triển khai dự án có không gian cảnh quan gắn liền với thiên nhiên, môi trường khí hậu là lợi thế để phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch canh nông.

1-1718024414.jpg
Huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Qua đó, tăng tính gắn kết và trải nghiệm cho du khách dựa trên cơ sở phát huy hiệu quả, tiềm năng, lợi thế, sự khác biệt, đặc thù của địa phương và giữ gìn cảnh quan bền vững. Tuy nhiên, do vị trí dự án nằm xa khu vực dân cư, cần xây dựng phương án đảm bảo an ninh, y tế thiết yếu, nguồn lao động tập trung và hệ thống phân luồng, giao thông kết nối ngoại liên kết; đường Trường Sơn Đông, đường Ma rừng lữ quán…

2-1718024644.jpg
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Dương được giao hướng dẫn, đôn đốc đơn vị chủ đầu tư nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện các phương án.

Theo UBND huyện Lạc Dương, đây cũng là cơ hội để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về du lịch, gắn với bảo tồn các giá trị tự nhiên, môi trường sinh thái với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần tạo việc làm, nâng cao sinh kế và chất lượng cuộc sống của người dân, gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương phát triển.

3-1718030764.jpg
Cảnh quan thiên nhiên được phát huy tối đa.

Nghiên cứu phương án kết nối đối với các dự án lân cận đã và đang triển khai như: Khu du lịch thương mại dịch vụ và nhà ở tại xã Lát, Quy hoạch phân khu khu du lịch Quốc gia Đan kia - Suối vàng… Góp phần hình thành cung đường, chuỗi, hệ sinh thái du lịch, tham quan, trải nghiệm gắn với không gian cồng chiêng Tây Nguyên, khu dự trữ sinh quyển Lang Biang.

UBND huyện Lạc Dương giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn, đôn đốc đơn vị chủ đầu tư nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện các phương án đề xuất UBND huyện tiếp tục các trình tự theo quy định hiện hành.

Nguyễn Thuyết