Jica hỗ trợ cải thiện thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày 21/3/2023, Hội thảo tổng kết Dự án Hợp tác Kỹ thuật của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (Jica) về “Nâng cao năng lực về cải thiện tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam” đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của gần 150 đại biểu đến từ các bộ, ban ngành và các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam, Nhật Bản.

Đồng thời, Hội thảo là diễn đàn thảo luận về Chiến lược phát triển Thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Đây là một trong chuỗi các sự kiện mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và 30 năm hoạt động Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản tại Việt Nam.

1-1679458250.jpg
Ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, sau phần trình bày của lãnh đạo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và thảo luận về Chiến lược phát triển, nhóm tư vấn của Jica gồm các chuyên gia Nhật Bản đến từ Viện nghiên cứu Daiwa và các đơn vị khác như Tập đoàn chứng khoán Nhật Bản và Viện nghiên cứu Nomura đã đưa ra đánh giá nhận định về dự án và khuyến nghị chính sách cho chiến lược phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đặc biệt, ông Nakajima Junichi - Cao ủy viên, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (JFSA) đã có bài phát biểu về “Nỗ lực của Nhật Bản nhằm phát triển thị trường chứng khoán”. Bài phát biểu này mang đến rất nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho các đơn vị liên quan của Việt Nam.

Nhằm mục đích nâng cao năng lực của UBCKNN và các Sở Giao dịch chứng khoán, dự án đã hoàn thành sau bốn năm triển khai và mang đến nhiều kiến thức thực tiễn cũng như phương thức liên quan đến hoạt động pháp lý tại Nhật Bản cùng các thị trường vốn tiên tiến khác, giúp cải tiến thị trường cổ phiếu Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế.

2-1679458295.jpg
Ông Shimizu Akira - Trưởng Đại diện Văn phòng Jica Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Dự án tập trung vào 4 lĩnh vực: Giám sát và thanh tra thị trường chứng khoán, giám sát các trung gian thị trường, quản lý niêm yết và chào bán chứng khoán ra công chúng theo tiêu chuẩn quốc tế và nâng cao nhận thức về trách nhiệm bảo vệ nhà đầu tư của công ty niêm yết.

Với mong muốn hợp tác với các đối tác để xây dựng các thông lệ phù hợp nhất cho thị trường chứng khoán Việt Nam, dự án đã thực hiện khảo sát chi tiết ban đầu về thị trường Việt Nam nhằm nắm bắt các vấn đề và định hướng giải quyết, từ đó triển khai chương trình đào tạo, tư vấn và hội thảo thích hợp. Hơn nữa, dự án đã hỗ trợ tư vấn soạn thảo các Nghị định và Thông tư theo Luật Chứng khoán mới ban hành vào năm 2019.

Trong 4 năm triển khai, mặc dù đại dịch Covid-19 đã có tác động to lớn đến hoạt động dự án, vậy nhưng, dự án vẫn thành công nhờ kết hợp hiệu quả các chương trình đào tạo trực tuyến và công tác tư vấn.

3-1679458325.jpg
Ông Nakajima Junichi - Cao ủy viên Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản phát biểu tại Hội thảo.

Hơn hai thập kỷ qua, Jica đã và đang hỗ trợ Chính phủ Việt Nam phát triển nền kinh tế thị trường và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hơn thông qua các dự án hợp tác kỹ thuật và tài chính. Đối với lĩnh vực chứng khoán, Jica đã hỗ trợ nhiều hoạt động nâng cao năng lực, bao gồm hợp tác nghiên cứu, khảo sát và đào tạo về thị trường trái phiếu cũng như thị trường cổ phiếu.

4-1679458374.jpg
Toàn cảnh Hội thảo “Nâng cao năng lực về cải thiện tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam”.

Trên cơ sở thành quả của dự án, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ UBCKNN, các Sở giao dịch chứng khoán và các bên liên quan thông qua hợp tác kỹ thuật, để nâng cao hơn nữa tính công bằng, minh bạch cũng như hiệu quả của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn hợp tác phát triển mới./.

Đạm Quang Lê