Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đường giao thông Tân Phúc – Võng Phan

UBND tỉnh Hưng Yên đang tích cực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường Tân Phúc - Võng Phan với tổng mức đầu tư 2.986,844 tỷ đồng, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế các địa phương có tuyến đường đi qua thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 - 2025.
phoi-canh-tan-phuc-vong-phan-1717899276.png
Phối cảnh dự án Tân Phúc - Võng Phan.

Theo Ban Quản lý dự án Công trình giao thông (Sở GTVT Hưng Yên ), đường Tân Phúc - Võng Phan (giao ĐT.387) có tổng chiều dài khoảng 28,1km, được thực hiện trên địa bàn của 14 xã thuộc 3 huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Trong đó, hướng tuyến nhánh chính bám theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng các huyện Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ và nhánh kết nối đường dẫn cầu La Tiến. Liên danh các nhà thầu gồm: Công ty Cổ phần VinaDelta; Công ty CP Lizen; Công ty CP đầu tư xây dựng số 1 Mê Kong; Công ty CP đầu tư xây dựng hàng không 647.

Dự án đường Tân Phúc - Võng Phan đoạn qua địa bàn huyện Ân Thi có chiều dài khoảng 13,85 km, đi qua 7 xã gồm: Tân Phúc, Hoàng Hoa Thám, Văn Nhuệ, Đa Lộc, Nguyễn Trãi, Tiền Phong, Hạ Lễ. Diện tích cần phải GPMB là 84ha, trong đó đất lúa 63ha, đất ở 2,5ha… Tổng toàn huyện đã thu hồi được 75,4ha/84ha, đạt kế hoạch đề ra 89,7%.

Đến nay, huyện Ân Thi đã bồi thường hỗ trợ GPMB đất nông nghiệp được 927/934 hộ, còn 9 hộ chưa chi trả do sai lệch về diện tích, hình thể. Đã bồi thường, hỗ trợ di chuyển mồ mả được 216/322 ngôi, còn 106 ngôi của các gia đình, dòng họ do hiện nay chưa lập được phương án bồi thường hỗ trợ vì có lăng mộ và các ngôi mộ xây bằng đá và kiến trúc kết cấu phức tạp. Về bồi thường hỗ trợ đất ở và công trình nhà ở, vật kiến trúc trên đất: UBND huyện đã ra thông báo thu hồi đất ở 4 xã: Tân Phúc, Nguyễn Trãi, Hoàng Hoa Thám, Hạ Lễ. Riêng xã Tiền phong chưa ra thông báo vì mới có trích lục bản đồ.

Tại Huyện Phù Cừ dự án đi qua có chiều dài 11,55 km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 63,9ha. Trong đó, đất lúa 39,1ha, đất ở 3,2ha, đất nuôi trồng thủy sản trên 2ha, đất nghĩa trang 0,8ha, đất công do UBND xã quản lý 19,3ha. Đến nay đã thu hồi được 53,5ha/63,9ha đạt khoảng 83,7%.

Dự án Tân Phúc – Võng Phan đi qua địa bàn huyện Tiên Lữ khoảng 4,5km, tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 27ha của 206 hộ, gia đình. Trong đó đất lúa 17,8ha, đất ở 1,9ha, đất nghĩa trang 0,3ha, đất khác 7ha. Tổng diện tích đã thu hồi 24,9ha/27ha đạt khoảng 92,4%.

Qua kiểm tra thực địa các điểm khó khăn vướng mắc, các huyện có dự án đi qua cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của dự án, tạo sự đồng thuận cao trong việc bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công; bố trí vị trí tái định cư cho các hộ dân trong diện phải giải tỏa; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm chất lượng công trình; chú trọng an toàn lao động, an toàn giao thông; xây dựng lịch trình, kế hoạch cụ thể cho từng hạng mục thi công; phấn đấu hoàn thành sớm các dự án để đưa vào khai thác, sử dụng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Kim Bằng