Hậu Giang xin ý kiến các Bộ, ngành về Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy

UBND tỉnh Hậu Giang vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính xin ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang để tỉnh hoàn chỉnh trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang hướng đến mục tiêu từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của đô thị, đảm bảo được yêu cầu về tăng trưởng xanh và ứng phó kịp thời với những tác động tiêu cực của quá trình biến đổi khí hậu, tạo nên một môi trường sống bền vững, lành mạnh cho người dân đô thị.

Góp phần giảm thiểu các nguy cơ dẫn đến tình trạng ngập úng, cải thiện khả năng tiêu thoát nước cho khu vực đô thị mỗi khi bước vào mùa mưa; giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường; thúc đẩy sự phát triển đô thị, đáp ứng nhu cầu kinh tế - xã hội của thành phố trực thuộc tỉnh Hậu Giang; kết hợp nâng cao, cải thiện điều kiện đời sống cho người dân trong khu vực nội thị và ngoại thị thành phố Ngã Bảy,…

Thực hiện theo kế hoạch, dự án sẽ có tổng mức đầu tư hơn 1.211 tỉ đồng.

Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu TP. Ngã Bảy có nguồn vốn từ vay AFD hơn 780,5 tỉ đồng (ngân sách trung ương cấp phát 50% và UBND tỉnh Hậu Giang vay lại 50%); vốn ODA không hoàn lại hơn 40,8 tỉ đồng (ngân sách trung ương cấp phát 100%); vốn đối ứng gần 390 tỉ đồng từ nguồn ngân sách địa phương thuộc kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.

nga-bay-hau-giang-1949-1667893-9495-3263-1667924441-1668152850.jpg
Một góc TP. Ngã bảy, tỉnh Hậu Giang.

Theo đề xuất, thời gian thực hiện dự án dự kiến trong vòng 4 năm (2023- 2026) và quy mô bao gồm tổng 4 hợp phần.

Tại hợp phần A: Mục tiêu chính sẽ là thực hiện giảm thiểu rủi ro ngập úng, cụ thể: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa: Khoảng 20km đường ống và 22 cửa xả và xây dựng bờ kè/đê mới.

Hợp phần B: Cải thiện quản lý nước thải và vệ sinh môi trường: Xây dựng hệ thống thu gom nước thải: khoảng 13km cống thoát nước thải và 04 trạm bơm nước thải. Xử lý nước thải và quản lý phân bùn: 01 Nhà máy xử lý nước thải 3.800 m3/ngđ; quản lý phân bùn.

Hợp phần B: Cải thiện quản lý nước thải và vệ sinh môi trường: Xây dựng hệ thống thu gom nước thải: khoảng 13km cống thoát nước thải và 04 trạm bơm nước thải. Xử lý nước thải và quản lý phân bùn: 01 Nhà máy xử lý nước thải 3.800 m3/ngđ; quản lý phân bùn.

Hợp phần C: Cải tạo nâng cấp đô thị và phát triển không gian công cộng: Cải tạo, nâng cấp hồ điều hòa (hồ Xáng Thổi); Nạo vét và kè khoảng 0,49 km bờ hồ và xây dựng 02 cống kiểm soát cùng với tạo cảnh quan quanh hồ Xáng Thổi: Trang bị các tiện ích công cộng kết nối khu vực hồ với công viên, khu vui chơi giải trí.

Hợp phần D: Hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực cho cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố Ngã Bảy nhằm khai thác, sử dụng dự án hiệu quả, bền vững; Mua sắm trang thiết bị quan trắc, cảnh báo và dự báo rủi ro thiên tai, phần mềm quản lý đất đai.

Trước đó, dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất dự án tại Công văn số 349/TTg-QHQT ngày 15/4/2022. Ngay sau khi phê duyệt, UBND tỉnh Hậu Giang đã có tổ chức lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án và chuẩn bị thủ tục trình Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

Thi Nguyên (t/h)