Hải Phòng: Thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án trên địa bàn

UBND TP. Hải Phòng vừa có Quyết định 1522/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác đặc biệt của UBND thành phố về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.
bai-thanh-lap-to-cong-tac-thao-go-kk-doanh-nghiep-hp-1686196888.jpg
Tại phiên họp thường kỳ tháng 5/2023, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu các Sở, ngành chức năng phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp. (Nguồn: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng)

Tại quyết định này, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng sẽ làm tổ trưởng; ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực làm tổ phó thường trực. Ngoài ra, thành viên của tổ công tác gồm lãnh đạo các sở, ngành chức năng liên quan, chủ tịch UBND quận, huyện nơi có các dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Nhiệm vụ của tổ công tác là tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn do các sở, ban, ngành của TP. Hải Phòng đang thụ lý hồ sơ. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, bảo đảm đúng trình tự và thời gian.

Bên cạnh đó, rà soát nội dung bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn giữa các quy định pháp luật liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc chung cho các dự án để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng. Đồng thời, rà soát các dự án đầu tư chậm triển khai để có hướng xử lý, tránh lãng phí nguồn lực đất đai, gây mất mỹ quan đô thị và an toàn công trình.

Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo UBND TP. Hải Phòng định kỳ hằng tháng, 3 tháng hoặc đột xuất theo quyết định của tổ trưởng tổ công tác hoặc theo yêu cầu của chính quyền Thành phố về tình hình, kết quả, tiến độ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn./.

Vũ Thành (t/h)