Hà Tĩnh thả hơn 40.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Ngày 31/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh, UBND huyện Kỳ Anh phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và người dân huyện Kỳ Anh tổ chức thả cá phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản tại hồ Mạc Khê, xã Kỳ Giang.

Tại buổi lễ, đã có hơn 40.000 con cá giống cáᴄ loại gồm: Chép, mè, trắm cỏ... được thả phóng sinh, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Trong đó, nguồn cá giống được huy động, thu mua từ Hợp tác xã sản xuất cá giống và dịch vụ uy tín trên địa bàn. Nhờ nguồn cá giống chất lượng cao, đàn cá phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản khỏe mạnh, bơi lội nhanh nhẹn...

1-1648764289.jpg
Thả cá giống tại hồ Mạc Khê.

Đây là hoạt động thiết thực, mang tính nhân văn cao, thường được tổ chức vào ngày truyền thống Ngành thủy sản (1/4) và dịp lễ, Tết thông qua hoạt động, lễ phát động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Những năm gần đây, hoạt động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản đã được các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Tĩnh tổ chức thường xuyên với quy mô và số lượng ngày càng lớn.

2-1648764354.jpg
Những con cá khỏe mạnh được chọn để thả xuống hồ.

Song song đó, hoạt động này còn nhằm tuyên truyền tới các tổ chức, cá nhân, người dân hiểu tầm quan trọng và trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản; thực hiện nuôi trồng, khai thác thủy sản gắn với bảo vệ môi trường, không sử dụng chất nổ, chất độc, xung điện để khai thác thủy sản. Đồng thời, bổ sung nguồn lợi thủy sản, quản lý các giống loài thủy sinh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân cùng quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản./...

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 04/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Phát triển Thủy sản Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Hà Tĩnh; Kế hoạch Hành động phát triển ngành tôm tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 (Kế hoạch 142/KH-UBND ngày 2/5/2018 của UBND). Ngày 29/3/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh đã ban hành văn bản số 556/SNN-TS về việc “Tăng cường chỉ đạo, quản lý phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2022”. Qua đó, đẩy mạnh phát triển ngành nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh tổ chức sản xuất theo chuổi liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã. Thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển các chuỗi giá trị, các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của địa phương.

Lê Cử