Huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án cao tốc Bắc - Nam

Huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) vừa chi trả gần 51 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho 32 hộ dân có đất đai, tài sản bị ảnh hưởng bởi Dự án cao tốc Bắc - Nam.

Ngày 01/7, UBND huyện Thạch Hà tiếp tục tiến hành chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình có đất đai, tài sản bị ảnh hưởng bởi “Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025” đoạn đi qua các xã: Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Ngọc, Thạch Xuân, Tân Lâm Hương.

356647308-982145053239255-6005852615359381921-n-1688439881.jpg
Huyện Thạch Hà chi trả tiền bồi thường, tái định cư cho người dân.

Theo đó, UBND huyện Thạch Hà đã tiến hành chi trả cho 32 hộ bị ảnh hưởng, có tổng diện tích đất thu hồi là 24.871 m2 với tổng kinh phí bồi thường, số tiền hỗ trợ gần 51,3 tỷ đồng.

Trong đó, xã Thạch Ngọc có 15 hộ có đất bị thu hồi, tổng diện tích thu hồi là 19.749m2. Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là gần 22,7 tỷ đồng. Tái định cư 9 hộ.

Xã Lưu Vĩnh Sơn có 13 hộ có đất bị thu hồi, tổng diện tích thu hồi là 2.645m2. Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là hơn 19,2 tỷ đồng. Tái định cư 10 hộ.

Xã Thạch Xuân có 1 hộ có đất bị thu hồi, tổng diện tích thu hồi là 1.856m2. Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là hơn 5,4 tỷ đồng. Tái định cư 1 hộ.

Xã Tân Lâm Hương có 3 hộ có đất bị thu hồi, tổng diện tích thu hồi là 621m2. Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ là gần 4 tỷ đồng. Tái định cư 2 hộ.

357528021-982144913239269-6186611592753784997-n-1688439955.jpg
Những hộ dân bị ảnh hưởng vui vẻ nhận tiền bồi thường.

Việc chi trả được huyện Thạch Hà thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo theo quy định pháp luật. Nhìn chung, bà con đồng tình, nhất trí cao với chủ trương của Nhà nước và vui vẻ khi nhận tiền bồi thường và đất tái định cư theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Sáu - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho biết, sau khi tiến hành chi trả cho các hộ dân đợt này, huyện sẽ hoàn thiện phương án bồi thường đối với các hộ còn lại; đồng thời, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư để bàn giao đất để các hộ dân sớm xây dựng nhà ở.

356848721-982144663239294-3054713190805698991-n-1688439981.jpg

Có hộ dân nhận hơn 5 tỷ đồng tiền bồi thường.

Thời gian tới, huyện Thạch Hà tiếp tục giải quyết những vướng mắc trong việc đền bù, tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng ảnh bởi “Dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông”.

Nguyễn Duyên