Không cấp mới, điều chỉnh quy hoạch cho chủ đầu tư chưa khắc phục xong vi phạm về trật tự xây dựng

Mới đây, UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã không xem xét hoặc kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp mới, điều chỉnh quy hoạch xây dựng cho các chủ đầu tư chưa khắc phục xong vi phạm về trật tự xây dựng hoặc chưa chấp hành xong các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm cả biện pháp khắc phục hậu quả của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo UBND TP. Hà Nội, thời gian qua, công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố đã đạt được những kết quả nhất định, tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, qua đó giúp diện mạo đô thị và nông thôn Thủ đô ngày càng khang trang, hiện đại.

Các trường hợp vi phạm cơ bản đã được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý theo quy định; nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài đã được giải quyết; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước được củng cố, nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đô thị còn một số tồn tại, hạn chế như tình trạng xây dựng sai phép, sai quy hoạch và vi phạm vẫn diễn biến phức tạp.

xay-dung-1688987870.jpg
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Ảnh: Internet

Những khuyết điểm, hạn chế này có phần do sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp còn chưa kịp thời, sâu sát, thiếu sự quyết liệt; năng lực, nhận thức và trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức còn chưa cao.

Bên cạnh đó, nhiều quy định quản lý chưa được đồng bộ, chồng chéo, kém hiệu quả, chậm được cập nhật, điều chỉnh, bổ sung; sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành TP. Hà Nội với chính quyền địa phương chưa chặt chẽ; việc kiểm tra, xử lý sai phạm ở một số nơi chưa thường xuyên, còn tình trạng nể nang, né tránh, chậm xử lý hoặc thiếu quyết liệt; sự bất cập về cơ chế, chính sách, tổ chức mô hình thí điểm Đội Quản lý trật tự xây dựng... ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thực thi công vụ của cán bộ làm công tác quản lý trật tự xây dựng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND TP. Hà Nội tại Văn bản số 158 (về việc xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2022 của Ban cán sự Đảng và Tập thể lãnh đạo UBND Thành phố), nhằm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm về công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch khắc phục khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm.

Kế hoạch được ban hành để chấn chỉnh và khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế, yếu kém liên quan đến công tác quản lý quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng đã được chỉ ra, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, tổ chức trong hệ thống chính trị TP. Hà Nội; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, ý thức chấp hành pháp luật và nhận thức của nhân dân, góp phần hạn chế vi phạm về trật tự xây dựng; tăng cường sự phối hợp có hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng.

Kế hoạch còn nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch và quản lý quy hoạch, kiến trúc, quản lý trật tự xây dựng; chấm dứt vi phạm về quy hoạch, từng bước xử lý dứt điểm vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng.

Theo đó, để thực hiện kế hoạch, UBND TP. Hà Nội giao các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND quận, huyện, thị xã cùng vào cuộc triển khai trên nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả". Trong đó, Sở Xây dựng Hà Nội là cơ quan chủ trì.

Được biết, tại Kế hoạch 182/KH-UBND, ngoài phân công nhiệm vụ cụ thể còn quy định trách nhiệm của UBND các quận, huyện, thị xã như chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TP. Hà Nội về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, UBND cấp xã và cơ quan liên quan thực hiện trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật về quản lý trật tự xây dựng, kiên quyết, xử lý dứt điểm công trình vi phạm; Kịp thời ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế đối với chủ đầu tư cố tình không chấp hành xử phạt vi phạm hành chính bảo đảm đúng trình tự, thời gian theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã không xem xét hoặc kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp mới, điều chỉnh quy hoạch xây dựng cho các chủ đầu tư chưa khắc phục xong vi phạm về trật tự xây dựng hoặc chưa chấp hành xong các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, bao gồm cả biện pháp khắc phục hậu quả của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ánh Dương (t/h)