Đẩy mạnh thực hiện Chuyển đổi số trong công tác Đảng ở Đắk Nông cả về tư duy và hành động

Đảng bộ các đơn vị và các cấp tỉnh Đắk Nông đã ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số (CĐS) để nâng cao hiệu quả, chất lượng trong lãnh đạo, hoạt động và triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Bắt đầu từ lực lượng trẻ

Để làm cho công tác tuyên truyền trở nên ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, có sức lan tỏa cao, Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (CCQ - DN) đã đổi mới và sáng tạo trong cách làm. Một tổ CNTT gồm 20 thành viên đã được thành lập, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn Khối xây dựng, thiết kế các sản phẩm tuyên truyền qua infographic, video clip, tạo mã QR và phụ trách CNTT tại các hội nghị, chương trình lớn… Ngoài ra, Tổ này còn phụ trách trang facebook Đoàn Khối với nhiều nội dung phong phú: “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Thanh niên với Đảng - Đảng với thanh niên”, “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”...

tan-dung-nguon-luc-sang-tao-cua-luc-luong-tre-o-cac-to-chu-doan-dang-dua-vao-muc-tieu-chuyen-doi-so-1713353769.jpg
Tận dụng nguồn lực sáng tạo của lực lượng trẻ ở các tổ chứ Đoàn - Đảng đưa vào mục tiêu Chuyển đổi số

Đánh giá kết quả hoạt động đến thời điểm hiện tại, Đoàn Khối đã tạo lập được kho dữ liệu, thực hiện cấp tài khoản và phân quyền quản lý cho 100% các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn Khối bằng Phần mềm Quản lý đoàn viên. Đây là phần mềm do Trung ương Đoàn triển khai.

Đồng thời tại các cơ sở đoàn, lực lượng đảng viên trẻ đang tích cực tăng cường “số hóa” nghiệp vụ, thông tin đoàn viên, ứng dụng chuyển đổi số vào công tác truyền thông như thành lập các trang fanpage, nhóm, group trên các trang mạng xã hội... Một số đơn vị khác thường tổ chức sinh hoạt chi đoàn hoặc các chủ đề - chủ điểm theo hình thức chiếu phóng sự, phim tư liệu và trực tuyến…

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác

Đảng ủy Khối đã ứng dụng một loạt các phần mềm vào công tác quản lý như: Hệ thống thông tin chỉ đạo - điều hành (Ioffice); Quản lý dữ liệu tổ chức đảng và đảng viên 3.0; Hệ thống mạng thông tin diện rộng của Đảng Lotus Notes 8.5; Trang thông tin điện tử; Thư điện tử công vụ; Phòng họp trực tuyến; Phần mềm kế toán IMAS. Ngoài ra còn có một số ứng dụng mạng xã hội khác như zalo, facebook, youtube...

dang-bo-tinh-dak-nong-da-triet-de-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-cntt-phuc-vu-cai-cach-hanh-chinh-trong-dang-1713353528.jpg
Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã triệt để ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ cải cách hành chính trong Đảng

Điều này giúp cho việc cập nhật, cung cấp hay truyền tải các thông tin và văn bản từ Trung ương, tỉnh, Đảng ủy Khối đến các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng kịp thời hơn. Qua đó còn tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như thay đổi triệt để tác phong, lề lối làm việc trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn trên môi trường điện tử, môi trường số. Chất lượng công việc và công tác hành chính tại Đảng ủy Khối và các TCCS đảng cũng được cải thiện đáng kể.

Điển hình là Phần mềm Quản lý dữ liệu đảng viên 3.0 đã được Ban Tổ chức Đảng ủy Khối đưa vào vận hành. Phần mềm quản lý dữ liệu đảng viên 3.0 tạo lập được kho lưu trữ điện tử về cơ sở dữ liệu đảng viên, phục vụ đắc lực cho việc tra cứu, quản lý thông tin về đảng viên một cách nhanh chóng, chính xác và tiết kiệm thời gian. Công tác quản lý đảng viên vì thế trở nên chặt chẽ hơn.

chuyen-doi-so-gop-phan-dua-cac-nghi-quyet-chi-thi-va-chi-dao-cua-dang-den-can-bo-dang-vien-nhanh-hon-kip-thoi-hon-1713353643.jpg
Chuyển đổi số góp phần đưa các nghị quyết, chỉ thị và chỉ đạo của Đảng đến cán bộ, đảng viên nhanh hơn, kịp thời hơn

Từ lúc đưa vào khai thác sử dụng phần mềm, công tác nhập phiếu đảng viên mới kết nạp, khai báo đảng viên chuyển đến - chuyển đi, từ trần hay ra khỏi Đảng được thực hiện chính xác, đầy đủ, nhanh chóng và theo đúng quy định.

Chuyển đổi số triệt để đến từng vị trí trong tổ chức Đảng

Xác định tầm quan trọng của CNTT và chuyển đổi số, ngày 8/4/2024, Đảng ủy Khối CCQ - DN tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10 về tăng cường ứng dụng CNTT và thực hiện chuyển đổi số trong công tác Đảng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên trong việc ứng dụng CNTT, chuyển đổi số vào công tác Đảng một cách đồng bộ và toàn diện.

hoi-thao-chuyen-doi-so-trong-cong-tac-dang-do-dang-uy-khoi-ccq-dn-tinh-dak-nong-to-chuc-thang-10-2023-1713353512.jpg
Hội thảo Chuyển đổi số trong công tác Đảng do Đảng ủy Khối CCQ - DN tỉnh Đắk Nông tổ chức tháng 10-2023

Theo ông Huỳnh Ngọc Anh - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ - DN tỉnh thì kết quả đẩy mạnh ứng dụng CNTT, triển khai thực hiện chuyển đổi số là một trong những tiêu chí đánh giá hoạt động của tổ chức đảng và các cán bộ đảng viên. “Chuyển đổi số là bước phát triển cao hơn trong CNTT. Từng vị trí chuyên môn, từng phòng ban, từng cấp bậc và cả hệ thống đều cần phải thực hiện chuyển đổi số. Đảng bộ Khối quyết tâm triển khai thực hiện chuyển đổi số trong công tác Đảng mạnh mẽ hơn, ứng dụng tốt hơn, hiệu quả cao hơn!” - ông Ngọc Anh nhấn mạnh.

Hiện tại, các TCCS đảng triển khai thực hiện một số phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành, … trên cơ sở nền tảng số, hạ tầng số, dữ liệu số hiện có. Kế đến, hình thành hệ sinh thái số, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

ong-huynh-ngoc-anh-uvtv-tinh-uy-bi-thu-dang-uy-khoi-ccqdn-1713353858.jpg
Ông Huỳnh Ngọc Anh, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN

Đến năm 2025, các văn bản, các tài liệu theo quy định sẽ được xử lý trên phần mềm hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành và đều áp dụng chữ ký số. Đồng thời, các hội nghị trực tuyến của Trung ương, Tỉnh ủy sẽ được tiếp phát tại các đơn vị Đảng ủy Khối và ở các TCCS đảng đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT. Các thiết bị sẽ được cài đặt phần mềm phòng, chống vi rút, mã độc, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin theo tiêu chuẩn và quy định.

Đến năm 2030, Cơ quan Đảng ủy Khối sẽ triển khai xây dựng Phần mềm hệ thống phòng họp không giấy. Các văn bản, tài liệu chính thức theo quy định của Đảng ủy Khối và TCCS đảng được thực hiện trên môi trường số. Cơ sở dữ liệu chung, tài liệu lưu trữ của Đảng sẽ được kết nối, chia sẻ và số hóa theo quy định trong toàn Đảng bộ.

Kiến Giang