Đắk Nông kỳ vọng điện gió đi vào hoạt động sẽ đóng góp ngân sách 200 tỷ đồng mỗi năm

Là một tỉnh nghèo, vẫn còn nhiều khó khăn về kinh tế thì đối với Đắk Nông, việc sớm hoàn thành các dự án điện gió có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế và xã hội.

Theo Sở Công thương tỉnh, đến nay, Đắk Nông có 5 dự án điện gió đang gặp vướng mắc gồm: Dự án Nhà máy điện gió Nam Bình 1 đã hoàn thành đầu tư với tổng vốn khoảng trên 1.000 tỷ đồng; các Dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1-2-3 đã đầu tư khoảng 5.800/10.525 tỷ đồng; Dự án Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1 có tổng vốn đầu tư khoảng: 1.693 tỷ đồng nhưng chưa triển khai thi công.

dak-nong-mong-muon-som-thao-go-nhung-kho-khan-vuong-mac-de-cac-du-an-dien-gio-di-vao-hoat-dong-1718272557.jpg
Đắk Nông mong muốn sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các dự án điện gió đi vào hoạt động.

Hiện nay, Đắk Nông mong muốn sớm được tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để các dự án điện gió tại địa phương có thể đi vào hoạt động, đóng góp cho sự phát triển chung. Theo Sở Công thương tỉnh, nếu 5 dự án điện gió còn lại được hoàn thành sẽ đóng góp cho lưới điện quốc gia khoảng 380MW điện và nộp khoảng 200 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách Nhà nước.

Theo nội dung kết luận của Thanh tra Chính phủ ngày 28/4/2023 về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh thì Đắk Nông ban hành các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 6 dự án điện gió (trong đó, 1 dự án đã hoàn thành và phát điện thương mại) nằm trong quy hoạch thăm dò quặng bô xít.

Các dự án điện gió của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực. Tuy nhiên, do vướng quy hoạch thăm dò quặng bô xít, nên các dự án chưa thể hoàn thiện thủ tục về đất đai và xây dựng. Vị trí các dự án điện gió nằm trong vùng quy hoạch mỏ Đắk Song và mỏ Tuy Đức có tổng diện tích là 47.200ha nhưng chưa được cấp phép khai thác. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng đất của 6 dự án điện gió chỉ khoảng 84ha, chỉ chiếm khoảng 0,17% toàn bộ dự án.

cac-du-an-dien-gio-tren-dia-ban-huyen-dak-song-1718272533.jpg
Các dự án điện gió trên địa bàn huyện Đắk Song.

Ngoài các hạng mục xây dựng chính của điện gió thì vị trí các trụ phân tán hay diện tích đất chiếm mỗi trụ là không đáng kể, chỉ khoảng 1.000m2 - 3.000m2, không gây ảnh hưởng nhiều đến trữ lượng quặng bô xít. Mặt khác, trong quá trình thi công các công trình điện gió cũng không gây thất thoát tài nguyên khoáng sản. Hiện nay, các dự án điện gió trên địa bàn huyện Đắk Song cũng không còn vướng mắc gì liên quan đến quốc phòng, an ninh, ngoại giao.

Cuối tháng 8/2023, trong công văn phúc đáp UBND tỉnh Đắk Nông, Bộ Ngoại giao đã khẳng định việc triển khai các dự án điện gió ở Đắk Nông không làm ảnh hưởng đến vấn đề biên giới, lãnh thổ Việt Nam và Campuchia. Tháng 10/2023, Bộ Công an cũng khẳng định rằng chưa phát hiện các vấn đề phức tạp liên quan tới an ninh tại các dự án điện gió ở Đắk Song.

Dự án Nhà máy điện gió Đắk Hòa hoàn thành và được nghiệm thu vận hành phát điện vào tháng 11/2021. Từ khi vận hành tới nay, nhà máy đóng góp khoảng 162,3 triệu kWh sản lượng điện hàng năm. Con số này hiếm 6,98% các nguồn điện cung cấp trên địa bàn Đắk Nông và đóng góp khá lớn cho ngân sách địa phương.

ky-su-cong-nhan-kiem-tra-cac-tru-tua-bin-du-an-nha-may-dien-gio-dak-hoa-huyen-dak-song-1718272496.jpg
Kỹ sư, công nhân kiểm tra các trụ tua bin Dự án Nhà máy điện gió Đắk Hòa, huyện Đắk Song.

Đối với các dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3, Đắk Nông đề nghị thống nhất cho phép tỉnh hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai. Qua đó, giúp nhà đầu tư hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án, sớm phát điện thương mại. Ngoài ra, với với Dự án Nhà máy điện gió Nam Bình 1, tỉnh cũng đề nghị thống nhất cho phép điều chỉnh giãn thời gian đi vào hoạt động theo quy định, tạo điều kiện cho nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục phát điện thương mại. Riêng Dự án Nhà máy điện gió Asia Đắk Song 1, đề xuất cho phép hoàn thiện thủ tục đất đai và các thủ tục liên quan để triển khai đầu tư dự án.

Căn cứ vào thực tế như trên, Đắk Nông kiến nghị Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ sớm tháo gỡ những khó khăn. Đồng thời, mong muốn được Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành liên quan căn cứ yêu cầu về bảo vệ công trình hạ tầng tại các vị trí đã thực hiện 6 dự án điện gió. Điều đó giúp tránh gây lãng phí nguồn lực đã đầu tư, đưa các dự án sớm đi vào hoạt động, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và nguồn điện cho quốc gia./.

Kiến Giang