Đắk Lắk đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Trong thời gian qua, tình hình giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chưa đáp ứng thực tế. Tỉnh đã triển khai những giải pháp giải ngân vốn đồng bộ, mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Theo số liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk (KH&ĐT), tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là gần 7.268 tỷ đồng. Trong đó, phân bổ 5.096 tỷ đồng cho các dự án thuộc ngân sách tỉnh quản lý. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã giải ngân được hơn 4.096 tỷ đồng, bằng 80,4% kế hoạch, với gần 2.458 tỷ đồng, chiếm 74,4% kế hoạch là nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương hơn 1.638 tỷ đồng (91,3% kế hoạch). Theo thống kê, có 7 đơn vị giải ngân dưới 50%, 9 đơn vị giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh và 13 đơn vị giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh.

ong-vo-ngoc-tuyen-giam-doc-so-ke-hoach-va-dau-tu-dak-lak-bao-cao-tinh-hinh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-tai-mot-cuoc-hop-1713783831.jpg
Ông Võ Ngọc Tuyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại một cuộc họp.

Trong năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Đắk Lắk đạt gần 6.197 tỷ đồng. Trong đó, các dự án tỉnh quản lý được phân bổ gần 4.260 tỷ đồng. Ngân sách thực hiện các dự án của huyện là hơn 1.351 tỷ đồng. Tỉnh đã giao chi tiết hơn 3.952 tỷ đồng đến từng dự án, chiếm 92,8% kế hoạch đề ra.

Vào quý I/2024, toàn tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành giải ngân được 804 tỷ đồng, đạt 20,3% kế hoạch đề ra. Trong đó, Trung ương đã giải ngân 594,4 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách, chiếm 29% kế hoạch. Riêng vốn ngân sách địa phương đã giải ngân lên đến 209,5 tỷ đồng, chiếm 11% kế hoạch.

Đánh giá từ các ngành chức năng cho thấy tỷ lệ giải ngân của Đắk Lắk từ đầu năm 2024 đến nay có cải thiện, cao hơn 8,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, do công tác khảo sát, thiết kế dự án chưa thực hiện tốt dẫn đến nhiều dự án chưa đủ điều kiện giải ngân. Điều đó làm cho tốc độ giải ngân vốn chưa đạt yêu cầu đề ra.

Bên cạnh đó, một số dự án khởi công mới trong kế hoạch năm 2024 chưa có khối lượng để thực hiện giải ngân do đang trong quá trình hoặc vừa mới đấu thầu xây lắp xong. Đồng thời, nguồn thu tiền sử dụng đất còn chậm nên thiếu vốn để thực hiện giải ngân cho các dự án. Toàn tỉnh mới chỉ thu được 244 tỷ đồng, tương đương 8,2% kế hoạch.

cao-toc-khanh-hoa-buon-ma-thuot-doan-qua-huyen-ea-kar-dang-duoc-gap-rut-thi-cong-de-kip-tien-do-dau-tu-1713783813.jpg
Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đoạn qua huyện Ea Kar, đang được gấp rút thi công để kịp tiến độ đầu tư

Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư phải đảm bảo kế hoạch tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn. Về phía các đơn vị được giao thu tiền sử dụng đất, phải khẩn trương triển khai kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền bán đất (năm 2024 là 2.976 tỷ đồng) để đảm bảo nguồn vốn đầu tư cho các công trình đã có.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước tỉnh còn có trách nhiệm thanh toán cho các dự án khi đủ điều kiện giải ngân và tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư giải ngân thanh toán cũng như hoàn ứng vốn đầu tư. Đối với Sở KH&ĐT, đơn vị có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện kế hoạch đầu tư của các cơ quan, đơn vị và địa phương. Mục đích là để kịp thời tổng hợp, chủ động rà soát, tham mưu cùng UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh và điều chuyển kế hoạch vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân không đạt tiến độ.

UBND tỉnh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố xúc tiến triển khai kế hoạch đầu tư công, kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình, dự án đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.

mot-so-du-an-cong-trinh-cham-tien-do-lam-anh-huong-den-cong-tac-giai-ngan-von-dau-tu-cong-tai-dak-lak-1713783910.jpg
Một số dự án, công trình chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công tại Đắk Lắk.

Đối với các dự án đã được giao vốn chuẩn bị đầu tư trong kế hoạch năm 2024, các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và nhanh chóng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để được giao kế hoạch vốn theo quy định. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ thi công, giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành, chất lượng công trình, việc lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công không đảm bảo năng lực, … trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra, các dự án phải thực hiện theo mức kế hoạch vốn đã giao.

Ông Nguyễn Công Điều, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Toàn tỉnh hiện có 2.179 tỷ đồng vốn tạm ứng. Trong đó có 287 tỷ đồng tạm ứng phục vụ giải phóng mặt bằng và xây lắp đã quá hạn. Hiện tại, Kho bạc đang thường xuyên đôn đốc các đơn vị hoàn ứng và kiến nghị cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh xử lý thu hồi./.

Kiến Giang