Công đoàn Ngân hàng ACB bị phạt 3 tỷ đồng do mua “chui” cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ra quyết định đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 4 tháng đối với Công đoàn Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (HoSE: ACB) do mua cổ phiếu không đăng ký giao dịch trước theo quy định.
acb-1673865443.jpeg
Công đoàn Ngân hàng ACB bị phạt do mua 10.3 triệu cổ phiếu nhưng không đăng ký trước.

Cụ thể, Công đoàn Ngân hàng ACB mua tổng cộng 10,3 triệu cổ phiếu ACB (tương đương 103,2 tỷ đồng) từ ngày 10/10/2022 đến ngày 19/10/2022 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Do vậy, UBCKNN phạt Công đoàn Ngân hàng ACB 3 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 4 tháng.

Theo cập nhật vào ngày 26/10/2022, Ban chấp hành Công đoàn Ngân hàng ACB sở hữu hơn 41,8 triệu cổ phiếu ACB, tỷ lệ 1,24%.

Khánh Ngân