Cơ cấu mới của Bộ Công Thương giảm 2 tổ chức

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, theo đó bộ này giảm từ 30 xuống còn 28 tổ chức.

Theo đó cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương sẽ bao gồm 28 đơn vị:

1. Vụ Kế hoạch - Tài chính.

2. Vụ Khoa học và Công nghệ.

3. Vụ Thị trường châu Á - châu Phi.

4. Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ.

5. Vụ Chính sách thương mại đa biên. 6. Vụ Thị trường trong nước.

7. Vụ Dầu khí và Than.

8. Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững

9. Vụ Tổ chức cán bộ.

10. Vụ Pháp chế.

11. Thanh tra Bộ

12. Văn phòng Bộ.

13. Tổng cục Quản lý thị trường

14. Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

15. Cục Điều tiết điện lực.

16. Cục Công nghiệp.

17. Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

18. Cục Phòng vệ thương mại.

19. Cục Xúc tiến thương mại

20. Cục Công Thương địa phương. 21. Cục Xuất nhập khẩu

22. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

23. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

24. Cục Hóa chất.

25. Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

26. Báo Công Thương.

27. Tạp chí Công Thương.

28. Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương.

bct-1669774891.jpg
Bộ Công Thương giảm từ 30 xuống 28 tổ chức. (Ảnh: moit.gov.vn)

Có thể thấy so với Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công Thương giảm 2 tổ chức.

Các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 24 Điều này là các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ khoản 25 đến khoản 28 là các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ.

Vụ Chính sách thương mại đa biên được tổ chức 3 phòng, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi được tổ chức 3 phòng, Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ được tổ chức 3 phòng.

Bộ trưởng Bộ Công Thương trình Chính phủ Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Khánh Ngân