Ứng dụng

Ngành tôm cần ‘biết người, biết ta’ trước sức ép cạnh tranh từ Ấn Độ và Ecuador

26/01/2023 15:15:11

Đó là chia sẻ của TS. Hồ Quốc Lực Chủ tịch Công ty CP Thực phẩm Sao Ta tại Hội thảo 'Ngành thủy sản 2023: Nhận diện thách thức & giải bài toán đơn hàng giảm, lãi suất tăng' mới đây.