Thể thao

Sắp diễn ra cuộc thi Breakdance Quốc tế “Saigon Breaking Battle - Đường tới Paris 2024”

27/03/2024 18:28:13

Trong khuôn khổ chào mừng Thế vận hội Olympic Paris 2024, Viện Pháp tại TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức cuộc thi “Saigon Breaking Battle - Đường tới Paris 2024” với mục đích thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Châu Âu và Việt Nam.