Thể thao

Gia Lai cân đối nhân công thu hoạch cà phê, hồ tiêu niên vụ 2020-2021

14/10/2021 17:42:37

Cà phê, hồ tiêu và một số loại nông sản khác tại tỉnh Gia Lai nói riêng và các tỉnh Tây Nguyên nói chung đang vào vụ thu hoạch.