Phổ biến pháp luật

Ngày Xuân kể về những trận đánh thần tốc của Quang Trung Nguyễn Huệ

05/02/2022 10:33:44

Thắng lợi đại phá quân Thanh có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn, không những giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập dân tộc mà còn thêm một lần nữa đập tan cuồng vọng xâm lược của các đế chế quân chủ phương Bắc.