Bộ Tài chính giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp thủy sản về thuế nguyên liệu đầu vào

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết vừa mới nhận được Công văn số 1432/BTC-TCT từ Bộ Tài chính gửi Hiệp hội VASEP về việc xử lý phản ảnh, kiến nghị của các doanh nghiệp thủy sản đối với vấn đề thuế nguyên liệu đầu vào.

Công văn này của Bộ Tài chính thực hiện công văn số 138/TCTCCTTHC ngày 31/12/2023 của Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính về việc xử lý phản ánh, kiến nghị của các cơ quan thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, trong đó có 3 phản ánh, kiến nghị của Hiệp hội VASEP.

che-bien-hai-san-01-1709434629.jpg
VASEP đã gửi kiến nghị giải pháp củng cố, gia tăng năng lực cạnh tranh ngành hàng thủy sản. (Ảnh minh họa)

Giải đáp 3 kiến nghị của Hiệp hội VASEP

Trước đó, ngày 08/12/2023, VASEP đã gửi công văn số 108/CV-VASEP tới Văn phòng Chính phủ, Hội đồng tư vấn Cải cách thủ tục hành chính để báo cáo các vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính của doanh nghiệp thủy sản. Theo công văn số 1432/BTC-TCT của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đã có ý kiến liên quan đến 3 kiến nghị của Hiệp hội VASEP.

Liên quan đến kiến nghị Bộ Tài chính xem xét có văn bản hướng dẫn cho tất cả các Cục thuế địa phương và các doanh nghiệp để các loại phế liệu, phế phẩm, phụ phẩm thủy hải sản (dù của mặt hàng sơ chế hay chế biến) nhưng chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu kinh doanh thương mại.

Trả lời của Bộ Tài chính là: Trường hợp các loại phế liệu, phế phẩm được xác định là sản phẩm thủy hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bằng các hình thức quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 219/2013 của Bộ Tài chính nếu do doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại thì không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Trường hợp các loại phế liệu, phế phẩm của các mặt hàng thủy hải sản được xác định là mặt hàng đã qua chế biến thì phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo thuế suất của mặt hàng phế liệu, phế phẩm bán ra.

che-bien-hai-san-03-1709434674.jpg
Các loại phế liệu, phế phẩm của các mặt hàng thủy hải sản đã qua chế biến thì phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến kiến nghị Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn thống nhất cho các bên liên quan để cho phép dù áp dụng bất kỳ thủ tục hay hình thức trả hàng nào thì bên Mua - bên Bán vẫn được phép tự lựa chọn hình thức hóa đơn phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với điều kiện vẫn đảm bảo việc kê khai thuế thống nhất, phản ánh đúng bản chất giao dịch giữa hai bên.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho hay: Về nguyên tắc, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định chỉ có người bán lập hóa đơn. Theo đó, khi trả lại hàng hóa thì người bán thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế hóa đơn đã lập, ghi nhận giảm doanh thu đầu ra, người mua ghi nhận giảm doanh thu đầu vào tương ứng.

Tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng

Về những vướng mắc trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính cho biết, việc cấp mã của Cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử dựa trên thông tin của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lập trên hóa đơn. Người bán phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác của hóa đơn điện tử lập khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cũng như các thông tin trên hóa đơn khi gửi hóa đơn đến Cơ quan thuế để cấp mã cho hóa đơn.

Đối với các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh: Hiện nay danh sách các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh được ngành Thuế cập nhật, công khai trên Website của cơ quan Thuế, người dân và doanh nghiệp có thể truy cập vào Website để biết các doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh.

“Để kịp thời ngăn các chặn hành vi gian lận trong hoàn thuế, cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan có liên quan để kiểm tra xác minh các hồ sơ hoàn thuế có dấu hiệu rủi ro cao, đây là biện pháp cần thiết và là một trong các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan thuế. Khi doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ điều kiện hoàn thuế thì được hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định pháp luật”, Công văn của Bộ Tài chính nhấn mạnh.

che-bien-hai-san-02-1709434608.jpg
Ngành chế biến thủy sản cần tuân thủ những quy định về thuế để chống thất thu cho ngân sách Nhà nước. (Ảnh minh họa)

Vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 78/QĐ-TCT ngày 2/2/2023 về áp dụng quản lý rủi ro trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chức năng cảnh báo sớm và thông qua việc đối chiếu dữ liệu hóa đơn với tờ khai để xác định doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu nghi ngờ gian lận trong quản lý và sử dụng hóa đơn đưa vào diện kiểm tra, thanh tra ngay, ngăn chặn tình trạng xuất khống hóa đơn kịp thời, ngăn chặn gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng và chống thất thu cho ngân sách Nhà nước.

Tổng cục Thuế ban hành Quy trình hoàn thuế kèm theo Quyết định số 679/QĐ-TCT ngày 31/5/2023, Quyết định số 1388/QĐ-TCT ngày 18/9/2023 về áp dụng rủi ro trong phân loại hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng. Theo đó, việc giải quyết hoàn thuế được triển khai thực hiện thống nhất trên nguyên tắc quản lý rủi ro theo quy định của pháp luật thuế, pháp luật quản lý thuế.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng, quản lý thuế và hóa đơn điện tử cùng các pháp luật có liên quan để hạn chế, ngăn chặn được tình trạng thành lập doanh nghiệp ma để phát hành, sử dụng không hợp pháp hóa đơn điện tử nhằm gian lận hoàn thuế, trục lợi ngân sách nhà nước./.

Sau công văn số 108/CV-VASEP ngày 08/12/2023 gửi Văn phòng Chính phủ, ngày 9/1/2024, VASEP đã gửi báo cáo về kết quả sản xuất, xuất khẩu thủy sản năm 2023 – cơ hội, thách thức trong 2024 và các kiến nghị giải pháp củng cố, gia tăng năng lực cạnh tranh ngành hàng. Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 893 ngày 7/2/2024. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến chỉ đạo: Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ven biển nghiên cứu các thông tin và kiến nghị tại Báo cáo của Hiệp hội VASEP; theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, tích cực có giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và giải quyết các kiến nghị đó, kịp thời kiến nghị, đề xuất Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Bình Châu