Bộ Giao thông vận tải lập 3 đoàn kiểm tra dự án cao tốc Bắc - Nam

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ký Quyết định kiểm tra việc triển khai thực hiện một số Dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2).

Theo đó, Bộ GTVT quyết định lập 3 đoàn kiểm tra với các thành viên thuộc Thanh tra Bộ, Cục Quản lý đầu tư xây dựng và một số đơn vị chức năng để kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện một số Dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 từ khi khởi công đến nay; đồng thời rà soát các tồn tại, bất cập, khó khăn, vướng mắc báo cáo Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các cơ quan liên quan kịp thời xử lý, tháo gỡ... Theo quyết định, 8 nội dung kiểm tra gồm:

Công tác giải phóng mặt bằng; công tác lập, phê duyệt tiến độ thi công tổng thể, tiến độ thi công chi tiết; công tác lập, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp tổ chức thi công; công tác huy động nhân sự, thiết bị, máy móc của nhà thầu xây lắp, nhà thầu tư vấn giám sát; tình hình nguồn cung cấp vật liệu; tiến độ nghiệm thu, thanh toán, giải ngân; quy trình nghiệm thu, thanh toán, quyết toán; mô hình tổ chức, phân cấp, ủy quyền thực hiện dự án của chủ đầu tư/ban quản lý dự án.

bo-gtvt-lap-3-doan-kiem-tra-du-an-cao-toc-bac-nam-1212-1686757027.jpeg

Một đoạn tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Đối tượng kiểm tra là các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện dự án. Các đoàn kiểm tra có trách nhiệm triển khai và báo cáo kết quả trong tháng 6/2023.

Thời gian kiểm tra cụ thể đối với từng dự án thành phần, do Trưởng đoàn kiểm tra sắp xếp, thông báo đến đơn vị. Bộ GTVT giao Chánh Thanh tra Bộ chỉ đạo, đôn đốc các đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/1/2022, với tổng chiều 729 km, quy mô 4 làn xe.

Dự án được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập, gồm: Các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị (267 km), Quảng Ngãi - Nha Trang (353 km) và Cần Thơ - Cà Mau (109 km) qua địa phận 12 tỉnh, thành phố (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau), sơ bộ tổng mức đầu tư 146.990 tỷ đồng để cơ bản hoàn thành toàn tuyến từ Lạng Sơn đến Cà Mau vào cuối năm 2025.

Thi Nguyên (t/h)