Tổ chức sản xuất - Bí mật hậu trường

15/02/2022 09:14

Theo dõi trên

Tổ chức sản xuất tọa đàm (Talk show) là một quy trình đòi hỏi sự chuẩn bị công phu. Video này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn quá trình tổ chức sản xuất với những bí mật không phải ai cũng biết... Nhóm tác giả bằng góc nhìn sáng tạo của mình đã làm phóng sự bên lề khá thú vị và sinh động.

"Tổ chức sản xuất - Bí mật hậu trường"

Nhà Báo Vũ Quang