Ngôn ngữ sự kiện - Sự kiện vệ tinh (bài 8)

22/02/2022 08:24

Theo dõi trên

Bài giảng phân tích kết cấu của một nhà báo quốc tế rất cụ thể và sinh động.Việc sắp xếp các chi tiết là nghệ thuật kết cấu tác phẩm. Nó là kinh nghiệm cho các nhà báo khi kết cấu tác phẩm của mình dù là báo in, báo nói hay truyền hình...

"Ngôn ngữ sự kiện - Sự kiện vệ tinh (bài 8)"

Nhà Báo Vũ Quang