Hà Tĩnh chấp thuận 56 vị trí các bãi đổ vật liệu thải phục vụ thi công Dự án cao tốc Băc - Nam

Theo tính toán của chủ đầu tư về các biện pháp thi công và các vấn đề liên quan, trong quá trình thi công 3 Dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh sắp tới sẽ cần tới 56 vị trí để làm bãi chứa 8,7 triệu m3 vật liệu thải (không có chất thải nguy hại).

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản đồng ý về nguyên tắc cho phép Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long và Ban QLDA 6 (Bộ GTVT) – chủ đầu tư 3 Dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 đoạn qua Hà Tĩnh (gồm đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi, Hàm Nghi – Vũng Áng và Vũng Áng – Bùng) đổ 8,7 triệu m3 vật liệu thải (không phải là chất thải nguy hại) trong quá trình thi công công trình tại 56 vị trí của 6 huyện, thị xã trên địa bàn có tuyến cao tốc đi qua.

img-4595-1653487674.jpg

        Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra thực địa hướng tuyến dự án cao tốc Bắc - Nam

                                                      đoạn Bãi Vọt - Kỳ Anh.

Trong đó, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi và đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng sẽ đổ 5,8 triệu m3 vật liệu thải tại 52 vị trí thuộc các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh. Còn đoạn Vũng Áng – Bùng dự kiến sẽ đổ 2,9 triệu m3 vật liệu thải tại 4 vị trí thuộc huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chỉ đạo Ban QLDA Thăng Long và Ban QLDA 6 tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tài liệu sơ đồ, tọa độ gắn với bản đồ địa chính các vị trí khu vực đất dự kiến làm bãi chứa vật liệu thải nêu trên; cam kết, chịu trách nhiệm trước pháp luật, Bộ GTVT và UBND tỉnh về tính chính xác khối lượng đổ vật liệu thải đề xuất, đảm bảo thành phần tính chất vật liệu thải không phải chất thải nguy hại, không thể sử dụng cho dự án.

Trường hợp vật liệu thải không thích hợp để san lấp cho dự án đường cao tốc nhưng đảm bảo làm vật liệu xây dựng thông thường thì phải báo cáo cụ thể với tỉnh và thực hiện việc quản lý theo quy định pháp luật về khoáng sản.

Trước khi tiến hành đổ vật liệu thải, phải lập các hồ sơ, thủ tục về môi trường, đất đai (nếu có) theo quy định của pháp luật; thông báo đến cơ quan liên quan về kế hoạch, thời gian, phương tiện tham gia vận chuyển vật liệu thải.

img-4596-1653487798.jpg

           Vị trí đổ vật liệu thải tại huyện Đức Thọ khi thi công đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi.

Việc đổ vật liệu thải trong phạm vi diện tích ranh giới cho phép và trong giới hạn cao độ đổ của từng bãi chứa nêu trên, đảm bảo vệ sinh môi trường (trong quá trình bốc xúc, vận chuyển phải đúng tải trọng và đổ đúng vị trí được chấp thuận, thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường), an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định.

Tỉnh Hà Tĩnh cũng giao các Sở, ngành, địa phương có liên quan theo chức năng nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và phối hợp, hướng dẫn Ban QLDA Thăng Long, Ban QLDA 6 tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Quốc Cường

Link nội dung: https://www.doanhnghiepkinhtexanh.vn/ha-tinh-chap-thuan-vi-tri-cac-bai-do-vat-lieu-thai-du-an-cao-toc-bac-nam-a6775.html