Phim tài liệu - Âm vang Sông Đà

Bộ phim ca ngợi sự hy sinh cao cả của những người làm thủy điện Việt Nam cùng sự đóng góp của họ trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Bộ phim thể hiện sự biết ơn sâu sắc với hàng vạn cán bộ, kỹ sư và những người thợ các thế hệ của tổng công ty sông Đà - một thương hiệu lớn của đất nước.

Thủy điện Hòa Bình một dấu son trong sự nghiệp xây dựng đất nước - Một bản hùng ca của đất nước!
 

Vũ Quang

Link nội dung: https://www.doanhnghiepkinhtexanh.vn/phim-tai-lieu-am-vang-song-da-a2811.html