Tuy Đức ứng dụng công nghệ cao trên 1.600ha diện tích đất nông nghiệp

Đắk Nông xác định nông nghiệp là lĩnh vực trụ cột quan trọng của Tuy Đức. Hiện nay, huyện đang chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp chất lượng cao, nhất là ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ và Nhân dân huyện Tuy Đức đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, nhất là đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Trong sản xuất nông nghiệp, huyện Tuy Đức đã chú trọng và ưu tiên phát triển các loại cây trồng có thế mạnh, đồng thời xây dựng các trang trại chăn nuôi tập trung.

nganh-nong-nghiep-dang-duoc-huyen-tuy-duc-quan-tam-de-nang-cao-hieu-qua-va-thu-nhap-cho-nguoi-dan-1716315659.jpg
Ngành nông nghiệp đang được huyện Tuy Đức quan tâm để nâng cao hiệu quả và thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Về tổ chức, huyện đã thực hiện kiện toàn thành công Hội khoai lang Tuy Đức và đầu tư gieo trồng 10ha khoai lang Nhật Bản theo quy trình VietGAP. Ngoài ra, huyện còn triển khai trồng được 2.130ha mắc ca. Đến nay, đã có khoảng 1.350ha cho thu hoạch, đạt sản lượng khoảng trên 1.842 tấn/năm.

Song song đó, huyện Tuy Đức còn tiếp tục mở rộng và phát triển các loại cây trồng và vật nuôi có thế mạnh của địa phương. Cụ thể, huyện đã triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và Phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Trên cơ sở đề án, huyện tổ chức cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ và ưu tiên nguồn lực thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa trong sản xuất, gắn với chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi. Các ngành chức năng đã tích cực vận động nông dân đẩy mạnh thâm canh, mở rộng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

den-nay-huyen-tuy-duc-da-hinh-thanh-duoc-vung-san-xuat-khoai-lang-phuc-vu-xuat-khau-1716315529.jpg

Đến nay huyện Tuy Đức đã hình thành được vùng sản xuất khoai lang phục vụ xuất khẩu.

Năm vừa qua, tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản của Tuy Đức đạt gần 4.000 tỷ đồng, tăng gần 25% so với 10 năm trước đó. Theo đó, tổng đàn gia súc, gia cầm của huyện ước đạt 268.370 con, vượt 3% so với kế hoạch đề ra. Thống kê trên địa bàn huyện có 125 gia trại, trong đó có 6 trang trại quy mô vừa, nhỏ và 3 trang trại nuôi heo quy mô lớn.

Về diện tích sản xuất nông nghiệp, huyện đã hình thành ở xã Quảng Tân và  9.800ha vùng sản xuất điều Đắk Ngo. Tại xã Quảng Trực, Đắk Búk So, Quảng Tâm hình thành 1.860ha vùng sản xuất mắc ca và ùng sản xuất rau xanh 250ha tại xã Quảng Tâm, Đắk Búk So. Ngoài ra, huyện cũng xây dựng được 6 mã vùng trồng, 1 mã cơ sở đóng gói chanh leo. Theo thống kê, toàn huyện có khoảng 1.624ha đất có ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Trong đó có khoảng 1.000ha áp dụng các quy trình sản xuất toàn thực phẩm và được chứng nhận.

Yếu tố khoa học - công nghệ đang dần được người dân tại địa phương áp dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, huyện đã thực hiện cơ giới hoá trong nông nghiệp ở một số khâu như làm đất, vận chuyển, thu hoạch và chế biến. Tỷ lệ sử dụng giống mới các loại cây trồng chính của huyện đạt từ 80 – 95%, năng suất tăng từ 5 – 10% so với trước kia.

tuy-duc-da-dua-nhieu-dien-tich-dat-san-xuat-nong-nghiep-huong-toi-ben-vung-1716315684.jpg
Tuy Đức đã đưa nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp hướng tới bền vững.

Theo đánh giá của lãnh đạo huyện Tuy Đức thì chính sự đồng thuận của người dân, cùng với sự chỉ đạo bám sát các mục tiêu nghị quyết đề ra đã giúp huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển nông nghiệp. Hiệu quả của việc triển khai thực hiện nghị quyết được thể hiện rõ nét qua các lĩnh vực trọng tâm. Từ đó, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Năm 2023 vừa qua, Tuy Đức đã thoát khỏi danh sách huyện nghèo. Trong việc thu hút đầu tư, huyện Tuy Đức đã kêu gọi thành công 1 nhà máy ép tre, lồ ô vào địa bàn xã Quảng Trực chuẩn bị đưa vào hoạt động. Ngoài ra, còn có 16 dự án điện gió đã được nhà đầu tư khảo sát và đang hoàn thiện thủ tục đầu tư cùng 1 dự án Thủy điện Đắk Glun đang thực hiện. Về du lịch có dự án thác Đắk G'lun đã được nâng cấp và hoạt động./.

Kiến Giang

Link nội dung: https://www.doanhnghiepkinhtexanh.vn/tuy-duc-hon-1600ha-dien-tich-dat-nong-nghiep-co-ung-dung-cong-nghe-cao-a23800.html