Tỉnh Long An hình thành 125.000ha vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp

Vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp của tỉnh Long An đến năm 2025 đạt 60.000ha và đến năm 2030 đạt 125.000ha. Đề án triển khai trên địa bàn tỉnh tại 8 huyện, thị xã gồm Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ, Thủ Thừa và thị xã Kiến Tường.

UBND tỉnh Long An vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh này.

chuyen-canh-lua-chat-luong-cao-giam-phat-thai-03-1713497898.jpg
Theo kế hoạch, vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp của Long An đến năm 2025 đạt 60.000ha và đến năm 2030 đạt 125.000ha.(Ảnh minh họa)

Theo đó, mục tiêu của Long An là hình thành 125.000ha vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình canh tác bền vững nhằm gia tăng giá trị, phát triển bền vững ngành lúa gạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống của người trồng lúa, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam.

Cụ thể, về quy mô diện tích canh tác, vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp của Long An đến năm 2025 đạt 60.000ha và đến năm 2030 đạt 125.000ha. Đề án triển khai trên địa bàn tỉnh tại 8 huyện, thị xã gồm Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Đức Huệ, Thủ Thừa và thị xã Kiến Tường.

chuyen-canh-lua-chat-luong-cao-giam-phat-thai-01-1713498051.jpg
Năm 2023, tổng diện tích gieo trồng lúa ở Long An đạt trên 516.000ha, sản lượng 3,067 triệu tấn. (Ảnh minh họa)

Đề án triển khai theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (2024 - 2025) tập trung củng cố các diện tích đã có của Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) với diện tích 60.000ha. Triển khai các hoạt động tổ chức thực hiện công tác tập huấn, xây dựng kế hoạch, phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống đo đạc - báo cáo - thẩm định (MRV), kiểm đếm và thí điểm cấp tín chỉ carbon cho những vùng lúa đạt chuẩn; củng cố các hợp tác xã, duy tu bảo dưỡng một số công trình và chuẩn bị kế hoạch cho giai đoạn 2026 - 2030.

Giai đoạn 2 (2026 - 2030), Long An xác định cụ thể khu vực trọng tâm để lập dự án đầu tư phát triển vùng lúa chuyên canh chất lượng cao giảm phát thải mới ngoài vùng Dự án VnSAT và sẽ mở rộng thêm 65.000ha để hướng tới mục tiêu 125.000ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn này sẽ tập trung vào các hoạt động chủ yếu như đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho những vùng diện tích mới, tổ chức lại sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị, hoàn thiện hệ thống MRV, đồng thời duy trì sản xuất bền vững ở những vùng Đề án trong giai đoạn 2024 - 2025.

chuyen-canh-lua-chat-luong-cao-giam-phat-thai-02-1713497883.jpg
Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên cây lúa của tỉnh Long An đã đạt kết quả khả quan. (Ảnh minh họa)

Long An là một trong những tỉnh sản xuất lúa hàng đầu ở Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2023, tổng diện tích gieo trồng lúa ở Long An đạt trên 516.000ha, sản lượng 3,067 triệu tấn. Đây là năm đầu tiên sản lượng lúa của Long An vượt mốc 3 triệu tấn.

Theo bà Đinh Thị Phương Khanh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An cho biết: Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh thành lập các tổ như truyền thông, tổ công trình,... để triển khai, thực hiện.

Theo bà Khanh, trong các tỉnh thuộc Vùng Đồng bằng Sông cửu Long thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” thì tỉnh Long An cũng có những nền tảng thuận lợi trong thực hiện Đề án.

Cụ thể, thời gian qua, tỉnh triển khai, thực hiện chương trình đột phá của Tỉnh ủy về phát triển ứng dụng công nghệ cao, trong đó có cây lúa. Qua đánh giá, các nội dung, giải pháp trong chương trình này cũng phù hợp với chỉ đạo thực hiện đề án.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai, thực hiện Đề án./.

Bình Nguyên

Link nội dung: https://www.doanhnghiepkinhtexanh.vn/tinh-long-an-hinh-thanh-125000ha-vung-chuyen-canh-lua-chat-luong-cao-va-phat-thai-thap-a23082.html