Bắc Giang hỗ trợ người dân trồng rừng

Các tổ chức, cá nhân sẽ được hỗ trợ từ 20 đến 55 triệu đồng/ha tùy từng loại cây trồng khi tham gia sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế. 

20230406094411-15-1696227247.jpg

Bắc Giang là tỉnh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp rất lớn với hơn 160 nghìn ha - Ảnh minh họa.

Vừa qua, HĐND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND tỉnh ngày 14/7/2023 Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ sản xuất giống phục vục phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030. 

Nghị quyết nêu rõ, hỗ trợ 20 triệu đồng/ha để thực hiện trồng cây sinh trưởng nhanh nhưng không quá 1.000 triệu đồng/tổ chức, cá nhân (trừ các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng), hỗ trợ được chia làm 3 đợt: Đợt 1 hỗ trợ 5 triệu đồng/ha vào năm 1; đợt 2 hỗ trợ 10 triệu đồng/ha vào năm 5; đợt 3 hỗ trợ 5 triệu đồng/ha vào năm thứ 9.

Hỗ trợ 55 triệu đồng/ha để thực hiện trồng các loài cây sinh trưởng chậm, được chia làm 3 đợt: Đợt 1 hỗ trợ 20 triệu đồng/ha vào năm 1; đợt 2 hỗ trợ 20 triệu đồng/ha vào năm thứ 5; đợt 3 hỗ trợ 15 triệu đồng/ha vào năm thứ 10.

Ngoài ra, hỗ trợ 1 lần kinh phí cho công tác khảo sát, thiết kế lập hồ sơ dự toán với mức 1 triệu đồng/ha.

Để được hỗ trợ, các tổ chức, cá nhân cần đáp ứng các điều kiện như phù hợp với quy hoạch hoặc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định giao rừng của cấp có thẩm quyền và có hồ sơ thiết kế - dự toán trồng rừng gỗ lớn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Nếu tổ chức, cá nhân không thực hiện theo đúng cam kết thì phải hoàn trả lại 100% kinh phí đã hỗ trợ. 

Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang đang phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang kinh doanh rừng trồng gỗ lớn để phấn đấu đến năm 2025 toàn tỉnh có 20% diện tích rừng thâm canh gỗ lớn, tiếp tục nâng cao giá trị kinh tế rừng trên địa bàn tỉnh.

Khánh Hà

Link nội dung: https://www.doanhnghiepkinhtexanh.vn/bac-giang-ho-tro-nguoi-dan-trong-rung-a18934.html