Số doanh nghiệp rời thị trường trong 9 tháng gần bằng cả năm 2022

9 tháng năm 2023, tổng số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể đã vượt 135 nghìn doanh nghiệp, gần bằng con số 143 nghìn doanh nghiệp rời thị trường trong năm 2022.

close-1695978006.jpeg
Số doanh nghiệp rời thị trường trong 9 tháng đầu năm 2023 gần bằng cả năm 2022 - Ảnh minh họa.

Doanh nghiệp rời thị trường trong 9 tháng tăng gần 20% so với cùng kỳ

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 9/2023, có hơn 4,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 20,4% so với tháng trước và tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2022; có gần 5,3 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 25,9% so với cùng kỳ; hơn 1,4 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,8% so với tháng 8 và giảm 4,9% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 75,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước; 46,1 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 26,9%; 13,2 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 4,3%. Bình quân một tháng có 15 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

dn-roi-thi-truong-1695978005.png
 

Ở chiều ngược lại, trong tháng 9, cả nước có gần 12,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 117,2 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 80 nghìn lao động, giảm 9,7% về số doanh nghiệp, giảm 13,4% về vốn đăng ký và tăng 0,1% về số lao động so với tháng 8/2023.

So với cùng kỳ năm 2022, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 10,6% về lượng nhưng giảm 13,9% về số vốn đăng ký và tăng 29,3% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 4,1% so với tháng trước và giảm 22,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng trong tháng 9, cả nước còn có 5,8 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 7,2% so với tháng trước và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2022.

dn-thanh-lap-moi-1695978005.png
 

Tính chung 9 tháng năm 2023, cả nước có 116,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là gần 1.087 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 748,9 nghìn lao động, tăng 3,1% về số doanh nghiệp, giảm 14,6% về vốn đăng ký và giảm 1,2% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đạt 9,3 tỷ đồng, giảm 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 1.486,3 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 35,6 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm nay là 2.573,1 nghìn tỷ đồng, giảm 34,2% so với cùng kỳ năm trước.

9 tháng năm 2023, còn có 48,9 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 3,2% so với 9 tháng năm 2022, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên 165,2 nghìn doanh nghiệp, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 18,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, 9 tháng năm nay có hơn 1,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 19,5% so với cùng kỳ năm trước; 27,7 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 0,8%; 87,4 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 4,9%.

Gần 40% doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên trong quý IV

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo do Tổng cục Thống kê thực hiện cho thấy, có 30,1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh quý III/2023 tốt hơn so với quý II/2023; 37,5% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 32,4% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn.

Dự kiến quý IV/2023, có 39,1% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý III/2023; 37,2% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và 23,7% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

yeu-to-anh-huong-dn-1695978005.PNG
Các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế biến, chế tạo quý III/2023 - Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Về khối lượng sản xuất, có 38,7% số doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất quý IV sẽ tăng so với quý III; 38,4% số doanh nghiệp dự báo ổn định và 22,9% số doanh nghiệp dự báo giảm.

Về đơn đặt hàng, có 37,3% số doanh nghiệp dự kiến số đơn hàng trong quý IV sẽ tăng lên; 39,4% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định và 23,3% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm.

Về đơn đặt hàng xuất khẩu, có 30,9% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng xuất khẩu mới quý IV sẽ tăng so với quý III; 44,7% số doanh nghiệp dự kiến ổn định và 24,4% số doanh nghiệp dự kiến giảm.

Hoàng Hà

Link nội dung: https://www.doanhnghiepkinhtexanh.vn/so-doanh-nghiep-roi-thi-truong-trong-9-thang-gan-bang-ca-nam-2022-a18887.html