Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Vicsafa: Dân chủ - Trách nhiệm - Hiệu quả

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, Đại hội đã thảo luận, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra những giải pháp để đưa Hiệp hội phát triển vững mạnh.

7-1695551358.jpg
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 Hiệp hội Đầu tư xây dựng - Dịch vụ nông, lâm nghiệp Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội, diễn ra ngày 24/09/2023.

Ngày 24/9, tại Hà Nội, Hiệp hội Đầu tư xây dựng – Dịch vụ nông, lâm nghiệp Việt Nam (Vicsafa) đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự đại hội có đại diện các ban, bộ ngành Trung ương, đại diện Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Tây Hồ, đại diện các hiệp hội cùng các hội viên của Vicssafa đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nhiều kết quả nổi bật

Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động nhiệm kỳ 2023 – 2028 do ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư xây dựng - Dịch vụ nông, lâm nghiệp Việt Nam trình bày tại Đại hội nêu rõ: Hiệp hội Đầu tư xây dựng - Dịch vụ nông, lâm nghiệp Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 603/QĐ-BNV ngày 06/4/2016 của Bộ Nội vụ. Hiệp hội là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành có liên quan.

12-1695552207.jpg
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - đại diện Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ) đọc văn bản của Bộ Nội vụ về việc chấp thuận tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Hiệp hội Đầu tư xây dựng - Dịch vụ nông, lâm nghiệp Việt Nam.

Sau khi có quyết định thành lập, Hiệp hội đã khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ I. Ngày 15/4/2016, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I được tổ chức, đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 22 Ủy viên, 09 Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội và Ban Kiểm tra. Đại hội đã bầu ông Nguyễn Văn Sơn là Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ I (2016 - 2021).

a2-1695549275.jpg
Ông Nguyễn Văn Tốn (thứ tư từ phải qua) - Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Ban Kinh tế Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ I, Hiệp hội đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo theo đúng Điều lệ và quy định của Chính phủ; đã kiện toàn và hoạt động thường xuyên Văn phòng Hiệp hội, Ban Kinh tế, Ban Đối ngoại, Ban Kiểm tra; thành lập được 04 viện nghiên cứu, một trung tâm và 02 văn phòng đại diện, 01 cơ quan đại diện tại TP. Hồ Chí Minh. Đồng thời, Hiệp hội đã tập hợp được nhiều hội viên cá nhân và doanh nghiệp, hợp tác xã, trại chăn nuôi, hộ kinh doanh... liên kết với các đơn vị bạn như Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hiệp hội Những người lao động sáng tạo..

Công tác kiện toàn bộ máy của Hiệp hội cơ bản hoàn thành theo phương hướng Đại hội nhiệm kỳ I đã đề ra. Hiệp hội đã đạt được những phát triển nhất định về quy mô và tổ chức, học hỏi và tham gia các lĩnh vực đầu tư xây dựng, dịch vụ nông, lâm nghiệp, đã đóng góp nhiều công sức, trí tuệ với các hội viên của Hiệp hội trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ.

6-1695551226.jpg
Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Văn Sơn trình bày dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Hiệp hội nhiệm kỳ 2016 - 2023.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, Hiệp hội đã phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp quận Tây Hồ thực hiện thủ tục thành lập Chi bộ của Hiệp hội. Hiện tại Chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ thuộc Đáng ủy khối doanh nghiệp quận Tây hồ.

Để xây dựng kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức và hoạt động, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội đã chú trọng ban hành các văn bản quy định chức năng, quyền hạn và trách nhiệm các vị trí lãnh đạo làm cơ sở cho các hoạt động của Hiệp hội dần đi vào nền nếp; đặc biệt BCH đã sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động thực sự đi vào mọi hoạt động của Hiệp hội phù hợp với tình hình mới. Quy chế đã ngăn ngừa và giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Hiệp hội. 

4-1695551000.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội đã tích cực tham gia các hoạt động hội thảo, hội nghị do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. Kết hợp công tác tuyên truyền về hoạt động của Hiệp hội và phát triển hội viên đã được Ban lãnh đạo Hiệp hội chú trọng thực hiện trong nhiệm kỳ qua.

Tháng 8/2021, Hiệp hội được Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép thành lập Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh – Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội. Hiệp hội đã tăng cường xây dựng bộ máy lãnh đạo Tạp chí theo quy định của Đảng và Nhà nước để Tạp chí nỗ lực vươn lên trong lĩnh vực báo chí, tuyên truyền khẳng định vai trò và vị thế cơ quan truyền thông của Hiệp hội.

z4724015638096-88d15c5b076c55b8f0f4c8108c684720-1695607966.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sau 02 năm hoạt động, Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh đã góp phần tuyên truyền gắn kết các hoạt động của Hiệp hội và hội viên; thông tin chuyên sâu, chuyên ngành về lĩnh vực kinh tế, đầu tư xây dựng, dịch vụ nông, lâm nghiệp, và các mô hình kinh tế xanh đến với hội viên và bạn đọc quan tâm trong cả nước. Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh ra đời đã tuyên truyền sâu rộng góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Hiệp hội, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả vào công tác sản xuất kinh doanh của của hội viên, công tác tuyên truyền bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên cũng như công tác phát triển hội viên trong thời gian tới.

11-1695552024.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm

Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của nhiệm kỳ qua, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hiệp hội Đầu tư xây dựng – Dịch vụ nông, lâm nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu chiêu tài đãi sỹ, mời những hội viên có cùng trí hướng, có trình độ chuyên môn lý luận cao, những doanh nghiệp thành đạt tham gia vào vị trí lãnh đạo phù hợp của Hiệp hội để cùng xây dựng và phát triển Hiệp hội lên tầm cao mới.

Hiệp hội thực hiện chủ trương đồng hành cùng hội viên trong sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực mọi khả năng sẵn có về sức người, sức của và trí tuệ với hội viên để tạo ra sản phẩm hàng hóa năng suất, chất lượng có giá trị; không ngừng nâng cao năng suất lao động, tạo thu nhập cho Hội viên. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; phát huy hiệu quả vai trò của Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh, các Viện, các đơn vị trực thuộc và các Văn phòng đại diện trong việc tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên. Đây là yếu tố quan trọng trong công tác phát triển hội viên Hiệp hội trong thời gian tới.

3-1695550804.jpg
Ban Chấp hành Hiệp hội Đầu tư xây dựng - Dịch vụ nông, lâm nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.

Hiệp hội sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể Trung ương và các Viện nghiên cứu, các Trường đại học tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học về lĩnh vực kinh tế nông, lâm nghiệp, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nhân trong đầu tư, phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững ở Việt Nam…

Tại Đại hội, sau khi nghe Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra; Báo cáo Tài chính, Báo cáo thực hiện Điều lệ Hiệp hội nhiệm kỳ 2016 – 2023, trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những ưu nhược điểm trong nhiệm kỳ qua, đồng thời kiến nghị những giải pháp để đưa Hiệp hội tiếp tục phát triển vững mạnh trong giai đoạn tới.

8-1695551529.jpg
Phó Chủ tịch Hiệp hội Lê Hữu Quế phát biểu tại Đại hội.

Nhất trí với dự thảo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lê Hữu Quế nhấn mạnh những kết quả đạt được của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội trong nhiệm kỳ qua. Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Lê Hữu Quế, để có được những kết quả đó, trước hết là nhờ tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ.

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lê Hữu Quế đề nghị, trong nhiệm kỳ tới cần kiện toàn, xây dựng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội gồm những thành viên có năng lực, tâm huyết, có tư duy đổi mới, sáng tạo và ý chí, quyết tâm. Hiệp hội cần tăng cường kết nạp hội viên là những doanh nhân chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các hợp tác xã trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, dịch vụ nông, lâm nghiệp …; nâng cao hoạt động của Chi bộ Hiệp hội, thành lập thêm Chi bộ của Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh để Tạp chí hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

9-1695551670.jpg
Ông Đỗ Ngọc Thi – Trưởng Ban Biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, ông Đỗ Ngọc Thi – Trưởng Ban Biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh, cho biết, thời gian qua, với vai trò là cơ quan ngôn luận của Hiệp hội, với sự quan tâm của các ban bộ ngành Trung ương, của Hiệp hội và của các đối tác, Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh đã từng bước định hình phong cách truyền thông phù hợp tôn chỉ mục đích, góp phần vào sự phát triển của Hiệp hội. Tạp chí Doanh nghiệp và Kinh tế xanh xác định phải luôn luôn đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung và hình thức, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội giao; của các nhà khoa học và bạn đọc quan tâm.

Để nâng cao công tác truyền thông, góp phần vào sự phát triển của Hiệp hội, ông Đỗ Ngọc Thi kiến nghị, Hiệp hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn bộ máy nhân sự của Tạp chí, đặc biệt là tiếp tục kiện toàn, bổ sung nhân sự Ban biên tập, Hội đồng biên tập; đề nghị lãnh đạo Hiệp hội chỉ đạo việc tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ thông tin, đặt mua phát hành tạp chí đến các đơn vị trực thuộc và từng hội viên tạo sự gắn kết với các hội viên, doanh nghiệp, đơn vị thành viên của Hiệp hội; ngoài tổ chức Chi hội Nhà báo của Tạp chí mới được thành lập, đề nghị lãnh đạo Hiệp hội cho chủ trương thành lập Chi bộ của Tạp chí để sớm đi vào hoạt động ổn định, nề nếp; đề nghị lãnh đạo Hiệp hội cho chủ trương, cơ chế đầu tư nâng cấp hạ tầng tạp chí điện tử để đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi trong quá trình phát triển.

z4722259193484-5a75b3112a34e11df27f81dbdec6e236-1695549412.jpg
Ban Thường vụ Hiệp hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt tại Đại hội.

Đóng góp ý kiến vào hoạt động của Hiệp hội trong thời gian tới, đại biểu Nguyễn Hùng Việt (TP. Hồ Chí Minh) bày tỏ nhất trí với các báo cáo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 – 2023 trình bày tại Đại hội. Đại biểu Nguyễn Hùng Việt đề nghị, trong thời gian tới, Hiệp hội cần có định hướng cụ thể cho sự phát triển của Hiệp hội tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đồng tình với bước đi trọng tâm vào lĩnh vực kinh tế xanh của Hiệp hội, đại biểu Nguyễn Hùng Việt đề nghị tích cực tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn xung quanh nội dung này để góp phần thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, chống biến đổi khí hậu theo chủ trương của Đảng, Nhà nước…

10-1695551732.jpg
Ông Nguyễn Hùng Việt - đại biểu TP. Hồ Chí Minh, phát biểu ý kiến tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - đại diện Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ) trực tiếp theo dõi Hiệp hội đầu tư xây dựng - Dịch vụ nông, lâm nghiệp Việt Nam, cơ bản nhất trí với các báo cáo được trình tại Đại hội. Bà Mai đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ 2016 – 2023 nghiên cứu, rà soát các dự thảo báo cáo trình tại đại hội và các quy chế, điều lệ của Hiệp hội theo đúng quy định của Bộ Nội vụ. Đồng thời, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hiệp hội nhiệm kỳ tới cần có giải pháp khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; tăng cường quản lý hoạt động của các pháp nhân trực thuộc Hiệp hội cũng như quy định về đóng nộp hội phí đúng quy định, phù hợp với điều kiện của hội viên; tăng cường phối hợp, hợp tác với những hiệp hội cùng ngành nghề, lĩnh vực hoạt động tích cực, hiệu quả,…

13-1695552662.jpg
Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - đại diện Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ) tặng hoa chúc mừng Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu 15 Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Đầu tư, xây dựng – Dịch vụ nông, lâm nghiệp nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội cũng đã quyết nghị thông qua các văn kiện trình tại Đại hội và Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Hiệp hội Đầu tư xây dựng – Dịch vụ nông, lâm nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã bầu Ban Thường vụ gồm 05 Ủy viên, bầu Ban Kiểm tra gồm 03 Ủy viên; bầu Chủ tịch và 03 Phó Chủ tịch Hiệp hội. Ông Nguyễn Văn Sơn tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư xây dựng – Dịch vụ nông, lâm nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nhóm PV

Link nội dung: https://www.doanhnghiepkinhtexanh.vn/dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-ii-nhiem-ky-2023-2028-cua-vicsafa-dan-chu-trach-nhiem-hieu-qua-a18730.html