Kết quả kinh doanh quý I của May Việt Tiến: doanh thu tăng khá nhưng lợi nhuận giảm so với cùng kỳ 2022

Tổng Công ty CP May Việt Tiến (May Việt Tiến; UPCoM: VGG) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023; doanh thu thuần tăng nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm.

may-viet-tien-1685515057.jpg
Doanh thu thuần của May Việt Tiến tăng 18% so với cùng kỳ. (Nguồn ảnh: Internet)

Tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2023, doanh thu thuần của May Việt Tiến đạt 1.854,8 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Trừ đi giá vốn hàng bán thì lãi gộp còn 171,8 tỷ đồng tăng 9,5% so với quý I năm 2022.

Tuy nhiên do chi phí bán hàng tăng 33% so cùng kỳ năm 2022, khiến cho lợi nhuận sau thuế của công ty giảm so với cùng kỳ (từ 26 tỷ đồng xuống còn 19.5 tỷ đồng).

Tính đến thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của May Việt Tiến giảm nhẹ xuống còn 5.331,1 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm gần 76,5%. Chỉ số thanh toán ngắn hạn xấp xỉ 1,2, cùng với tỷ lệ nợ so với tổng tài sản gần 0,63 do vậy khả năng thanh toán nợ của công ty tương đối tích cực.

may-viet-tien-1685514980.PNG
Báo cáo tài chính Quý I/2023 của Tổng Công ty may Việt Tiến

Còn năm 2022, May Việt Tiến ghi nhận doanh thu thuần gần 8.464,7 tỷ đồng tăng gần 41% so với năm 2021, vượt 30% kế hoạch doanh thu. Lãi trước thuế gần 219 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với năm 2021 và vượt 46% mục tiêu lợi nhuận năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 177,3 tỷ đồng, tăng 112,3% so với lãi đạt được năm 2021 là 83,5 tỷ đồng và vượt 108,5% kế hoạch.

Tới đây, May Việt Tiến dự kiến trả cổ tức 2022 với tỷ lệ cổ tức 25% (tương ứng 1 cp được nhận 2.500 đồng), ước tính Công ty cần chi hơn 110 tỷ đồng trả cổ tức năm 2022. Thời gian thanh toán là 26/06/2023./.

Văn Minh

Link nội dung: https://www.doanhnghiepkinhtexanh.vn/may-viet-tien-loi-nhuan-quy-i-giam-do-cong-ty-lien-ket-a16264.html