Vận tải Xăng dầu Vitaco bị xử phạt 125 triệu đồng do không đủ số lượng thành viên HĐQT độc lập

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (Vitaco; HoSE: VTO) số tiền là 125 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 29/5/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 375/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco.

amh-1685503229.jpg
Vận tải Xăng dầu Vitaco bị xử phạt 125 triệu đồng do không đủ số lượng thành viên HĐQT độc lập. (Ảnh minh họa: Internet)

Theo đó, công ty đã không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập (theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 của Công ty, Công ty có 07 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó chỉ có 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán).

Do vậy, Vitaco bị xử phạt 125 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi vi phạm không đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập). 

Tại Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, Công ty có 7 thành viên Hội đồng quản trị. Đáng chú ý trong đó, chỉ có 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không bảo đảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty niêm yết theo quy định có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên.

cong-ty-vi-1685503423.PNG
Giải trình biến động kết quả kinh doanh của Công ty Quý 1/2023 so với Quý 1/2022. 

Về tình hình kinh doanh, tại công văn giải trình biến động kết quả kinh doanh của Công ty Quý I/2023 so với Quý 1/2022. Doanh thu quý 1/2023 tăng hơn 25 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ 9.99% so với Q1/2022, chủ yếu là do cước tàu thuê định hạn tăng và hoạt động tàu chạy chuyến ven biển cũng tăng do có bổ sung thêm tàu Nhà Bè 11, tuy nhiên trong kỳ doanh thu hoạt động bán nhiên liệu bunker giảm hơn 30 tỷ đồng dẫn đến doanh thu trong kỳ có kết quả như trên.

Lợi nhuận sau thuế Q1/2023 tăng gần 12 tỷ đồng tăng tương ứng 628,87% so với cùng kỳ chủ yếu do cước thuê định hạn tăng và hoạt động các tàu chạy chuyến ven biển đạt hiệu quả hơn so với cùng kỳ./.

Văn Minh

Link nội dung: https://www.doanhnghiepkinhtexanh.vn/van-tai-xang-dau-vitaco-bi-xu-phat-125-trieu-dong-do-khong-du-so-luong-thanh-vien-hdqt-doc-lap-a16257.html