Nữ doanh nhân Việt Nam tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh, xây dựng hệ sinh thái bền vững

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam đang tiên phong thực thi các trách nhiệm xã hội liên quan đến giải quyết công bằng giới tại nơi làm việc của những doanh nghiệp do nữ lãnh đạo. Bên cạnh vai trò chung là sản xuất, chống biến đổi khí hậu, giảm rác thải, carbon... phát triển chiến lược tăng trưởng xanh, giúp kiến tạo nên một hệ sinh thái tăng trưởng bền vững.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tăng trưởng xanh là thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, đồng thời đảm bảo các nguồn tài sản tự nhiên tiếp tục cung cấp các tài nguyên và dịch vụ môi trường thiết yếu cho cuộc sống của chúng ta.

Tăng trưởng xanh gắn liền với phát triển bền vững đang trở thành "kim chỉ nam" tại nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã ban hành "Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050" nhằm thúc đẩy và đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xanh gắn với phát triển bền vững một cách toàn diện. Trong đó, vai trò của khu vực kinh tế tư nhân, bao gồm cộng đồng nữ doanh nhân Việt Nam, là một phần không thể tách rời trong chiến lược tăng trưởng xanh, giúp kiến tạo nên một hệ sinh thái tăng trưởng bền vững.

nong-nghiep-xanh-3-1679811113.jpeg

Ảnh minh hoạ.

Mới đây tại Hội thảo "Nữ doanh nhân Việt Nam và Chiến lược tăng trưởng xanh" do Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. 

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đang là một lực lượng quan trọng trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Trong đó, thể hiện trên nhiều phương diện khác nhau, từ vai trò cơ bản của doanh nghiệp đó là tạo ra của cải vật chất cho xã hội, đóng góp vào GDP, tạo việc làm cho người lao động.

Bên cạnh đó, đến các vấn đề về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như vấn đề bảo vệ môi trường, sản xuất ra các sản phẩm, dịch vụ xanh, sạch, chất lượng, tạo ra các xu hướng về tiêu dùng; xây dựng môi trường làm việc hài hòa, bình đẳng; thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc.

Bà Hà Thu Thanh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam đánh giá: "Bên cạnh vai trò chung của các doanh nhân là chống biến đổi khí hậu, giảm rác thải carbon, quản trị công ty theo thông lệ tốt, nữ doanh nhân Việt Nam còn tiên phong thực thi các trách nhiệm xã hội liên quan đến giải quyết công bằng giới tại nơi làm việc của những doanh nghiệp do nữ lãnh đạo".

"Thông qua việc tập hợp, đoàn kết, phát huy tài năng, trí tuệ của đội ngũ nữ doanh nhân Việt Nam trong phát triển kinh tế, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam hướng tới mục tiêu hỗ trợ nâng cao nhận thức và hành động vì chiến lược kinh doanh bền vững gắn với tăng trưởng xanh, góp phần phát triển cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đáp ứng mục tiêu tiến bộ và cân bằng các giá trị giới", bà Thanh chia sẻ.

Cũng tại hội thảo, những thông tin hữu ích về tăng trưởng kinh tế xanh cũng như giá trị xã hội đạt được thông qua hoạt động bình đẳng giới tại các quốc gia cũng được các đại sứ Singapore, New Zealand chia sẻ nhằm giúp nữ doanh nhân Việt Nam có cái nhìn đa chiều hơn. 

Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam hiện có 33 hội viên lớn là các hội nữ doanh nhân trên 33 tỉnh thành phố trong cả nước. Đây cũng là tổ chức quy tụ những nữ doanh nhân hàng đầu Việt nam trên các lĩnh vực ngành nghề khác nhau./.

Thi Nguyên (t/h)

Link nội dung: https://www.doanhnghiepkinhtexanh.vn/nu-doanh-nhan-viet-nam-tim-giai-phap-thuc-day-tang-truong-xanh-xay-dung-he-sinh-thai-ben-vung-a14681.html