Chia sẻ của ca sĩ Lê Anh Dũng

Cuộc trò chuyện của ca sĩ Lê Anh Dũng về nghề, về cuộc sống rất tự nhiên và thú vị. cuộc phỏng vấn diễn ra tự nhiên và sinh động là khoảnh khắc mà các sinh viên khoa đạo diễn K25 - khoa truyền hình- Đại học sân khấu điện ảnh thực hiện. Tuy nhiên những câu hỏi đã thật hay và thú vị chưa? Đó là câu hỏi chúng ta cần thảo luận để những cuộc phỏng vấn trở nên thú vị hơn!