An Giang khai mạc Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023

Tối ngày 08/6, tại Trung tâm thương mại Vĩnh Đông, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, UBND tỉnh An Giang đã tổ chức khai mạc Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2023 với chủ đề “Đất thiêng vạn lộc”. Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam là lễ hội truyền thống được giữ gìn và thực hành qua nhiều thế hệ người dân Châu Đốc, An Giang.