Xây dựng và phát triển Đắk Lắk thành trung tâm, một cực phát triển vùng Tây Nguyên

Mới đây, đại diện tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh này đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trước khi gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ xem xét, phê duyệt đề án Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.