12 khoản tiền của người lao động sẽ tăng từ ngày 01/7/2023

Từ ngày 01/7/2023, lương cơ sở sẽ tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng. Vậy khi tăng lương cơ sở, những khoản tiền nào dành cho người lao động (NLĐ) sẽ tăng?